R.Gazete No: 30886

R.G. Tarihi: 12.9.2019

Millî Eğitim Bakanlığından:

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 – 8/6/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin 1 inci ve 2 nci maddelerinde yer alan "kapsamındaki sosyal" ibaresinden sonra gelmek üzere "etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından eğitim kurumlarında yapılacak sosyal" ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

"j) e-Portfolyo: Öğrencilerin ilgi, yetenek ve becerilerinin gelişimsel olarak izlenmesi, değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla okul içi ve okul dışındaki çalışmalar ile eğitim içerikli diğer faaliyetlere ilişkin belgelerin işlendiği elektronik ortamda tutulan dosyayı,"

 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ile toplumsal cinsiyet eşitliği" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(8) Yetenekli öğrencilerden isteyenlerin antrenmanlara katılımları ve eğitimleri için il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ile mahalle spor kulüpleri arasında yapılacak protokol hükümleri çerçevesinde izinli sayılmaları sağlanır. Öğrencilerin aldığı belgeler e-portfolyo kapsamında e-Okul Sistemi Sosyal Etkinlik Modülüne işlenir.

(9) Eğitim ve öğretimin daha etkili ve verimli olması için; doğal, tarihî ve kültürel mekânlar ile bilim merkezleri, sanat merkezleri, teknopark ve müzeler gibi okul dışı öğrenme ortamları, ders programlarında yer alan kazanımlar doğrultusunda etkin olarak kullanılır."

 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "eğitim kurumunun türü," ibaresinden sonra gelmek üzere "meslek alanlarının özellikleri," ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak gezi yapılacak araçların karayolu taşımacılık mevzuatına uygun olması gerekir."

 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "kurumu/ilçe/il sınırları içinde" ibaresinden sonra gelmek üzere "eğitim kurumunca" ibaresi, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan "Bakanlıkça" ibaresinden sonra gelmek üzere "ilgili mevzuatına göre" ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(7) Bayrak törenlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanan yönerge ile belirlenir."

 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin EK-4'ü ve EK-8'i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-6'nın 11.1 inci maddesinin (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ç) Araç sürücüsünün/sürücülerinin "Sürücü Belgesi" ile yurtiçi gezilerde "Mesleki Yeterlik Belgesi (SRC1/SRC2)", yurt dışı gezilerde ise "Mesleki Yeterlik Belgesi (SRC1)", son beş yıl içinde alınmış ve hâlen geçerli olan "Psiko-teknik Raporu", okul servis araçlarının kullanılması durumunda ayrıca "MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi". Kamu araçlarının kullanılması hâlinde sürücüsünde "Psiko-teknik Raporu"  aranmaz."

 

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

 

EK-4

 

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ÇİZELGESİ

 

Afet Hazırlık Kulübü

Bilim-Fen ve Teknoloji Kulübü

Bilinçli Tüketici Kulübü

Bilişim ve İnternet Kulübü

Çevre Koruma Kulübü

Çocuk Hakları Kulübü

Değerler Kulübü

Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübü

Denizcilik Kulübü

Enerji Verimliliği Kulübü

Engellilerle Dayanışma Kulübü

eTwinning Kulübü

Felsefe veya Düşünce Eğitimi Kulübü

Fotoğrafçılık Kulübü

Geleneksel Sanatlar Kulübü

Gezi,Tanıtma ve Turizm Kulübü

Girişimcilik Kulübü

Görsel Sanatlar Kulübü

Halk Oyunları Kulübü

Havacılık Kulübü

Hayvanları Sevme ve Koruma Kulübü

Hoş Sadâ Musîki Kulübü

Sağlık ve Güvenlik Kulübü

İzcilik Kulübü

Kızılay ve Kan Bağışı Kulübü

Kişisel Verileri Koruma Kulübü

Kooperatifçilik Kulübü

Kültür ve Edebiyat Kulübü

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Okul Müzesi Kulübü

Kütüphanecilik Kulübü

Meslek Tanıtma Kulübü

Mesleki Tatbikat Kulübü

MUN (Model Birleşmiş Milletler) Kulübü

Münazara Kulübü

Müzik Kulübü

Örnek ve Öncü Şahsiyetler Tanıtım Kulübü

Pulculuk Kulübü

Sağlık, Temizlik ve Beslenme Kulübü

Satranç Kulübü

Şehir ve Medeniyet Kulübü

Şiir ve Tefekkür Kulübü

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma, Çocuk Esirgeme Kulübü

Sosyal Medya Kulübü

Spor Kulübü

Tiyatro Kulübü

Trafik Güvenliği ve İlkyardım Kulübü

Yabancı Diller Kulübü

Yayın ve İletişim Kulübü

Yeşilay Kulübü

Yeşili Koruma Kulübü

Zekâ Oyunları Kulübü

 

Açıklama:Okullarda bu çizelgede yer alan öğrenci kulüpleri dışında da kulüpler oluşturulabilir. Konuları birbirine yakın olanlar birleştirilerek yeni öğrenci kulüpleri kurulabilir.


EK-8

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR ÇİZELGESİ

İlköğretim Haftası (Eylül ayının 3. haftası)

Öğrenciler Günü (İlköğretim Haftasının son günü)

Gaziler Günü (19 Eylül)

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü *

Dünya Okul Sütü Günü (28 Eylül)

Mevlid-i Nebî Haftası (Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek haftada)

Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim)

Ahilik Kültürü Haftası (8-12 Ekim)

Dünya Afet Azaltma Günü (13 Ekim)

Birleşmiş Milletler Günü (24 Ekim)

Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim)

Kızılay Haftası (29 Ekim-4 Kasım)

Organ Bağışı ve Nakli Haftası (3-9 Kasım)

Lösemili Çocuklar Haftası (2-8 Kasım)

Atatürk Haftası (10-16 Kasım)

Dünya Diyabet Günü (14 Kasım)

Afet Eğitimi Hazırlık Günü (12 Kasım)

Dünya Felsefe Günü (20 Kasım)

Dünya Çocuk Hakları Günü (20 Kasım)

Ağız ve Diş Sağlığı Haftası (21-27 Kasım)

Öğretmenler Günü (24 Kasım)

Mevlana Haftası (2-9 Ararlık)

Dünya Engelliler Günü (3 Aralık)

Dünya Madenciler Günü (4 Aralık)

Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişi (5 Aralık)

İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası (10 Aralık gününü içine alan hafta)

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (12-18 Aralık)

Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası (20-27 Aralık)

Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının 2. haftası)

Vergi Haftası (Şubat ayının son haftası)

Yeşilay Haftası (1 Mart gününü içine alan hafta)

Girişimcilik Haftası (Mart ayının ilk haftası)

Dünya Kadınlar Günü (8 Mart)

Bilim ve Teknoloji Haftası (8-14 Mart)

İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü (12 Mart)

Tüketiciyi Koruma Haftası(15-21 Mart)

Şehitler Günü (18 Mart)

Yaşlılar Haftası (18-24 Mart)

Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası (21 Mart Nevruz gününü içine alan hafta)

Orman Haftası (21-26 Mart)

Dünya Tiyatrolar Günü (27 Mart)

Kütüphaneler Haftası (Mart ayının son pazartesi gününü içine alan hafta)

Kanser Haftası (1 – 7 Nisan)

Dünya Otizm Farkındalık Günü (2 Nisan)

Kişisel Verileri Koruma Günü (7 Nisan)

Dünya Sağlık Günün/Dünya Sağlık Haftası (7-13 Nisan)

Turizm Haftası (15-22 Nisan)

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan)

26 Nisan Dünya Fikrî Mülkiyet Günü (26 Nisan)

Kût'ül Amâre Zaferi (29 Nisan)

Bilişim Haftası (Mayıs ayının ilk haftası)

Trafik ve İlkyardım Haftası (Mayıs ayının ilk haftası)

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası (4-10 Mayıs)

Vakıflar Haftası (Mayıs ayının 2. haftası)

Anneler Günü (Mayıs ayının 2 inci Pazarı)

Engelliler Haftası (10-16 Mayıs)

Müzeler Haftası (18-24 Mayıs)

Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs)

Etik Günü (25 Mayıs)

İstanbul'un Fethi (29 Mayıs)

Çevre Koruma Haftası (Haziran ayının 2. haftası)

Babalar Günü (Haziran ayının 3 üncü pazarı)

Zafer Bayramı (30 Ağustos)

Mahallî Kurtuluş Günleri ve Atatürk Günleri ile Tarihî Günler (Gerçekleştiği tarihlerde)

* Ders yılının başladığı ikinci hafta içerisinde anma programları uygulanır.

 


----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/5683E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgededir.