R.Gazete No: 30892

R.G. Tarihi: 18.9.2019

Karar Sayısı: 1546

Karar Tarihi: 17.9.2019

 

Ekli "Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığı Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 17 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

SÜREKLİ GÖREVLE YURT DIŞINDA BULUNAN MEMURLARA ÖDENECEK AYLIKLARA İLİŞKİN KARARDA

 DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR 1

 

MADDE 1- 29/6/2009 tarihli ve 2009/15191 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "%8" ve "%12" ibareleri sırasıyla "%12" ve "%15" şeklinde, aynı fıkranın (g) bendinde yer alan "%15" ibaresi "%19" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Karar;

     

    DMM/0657D.230 (Devlet Memurları Mevzuatı) No.lu belgededir.