R.Gazete No: 30892

R.G. Tarihi: 18.9.2019

Karar Sayısı: 1549

Karar Tarihi: 17.9.2019

 

TÜRKIYE TARAFINDAN TEK TARAFLI OLARAK TANINAN TERCIHLI REJIM UYGULAMALARINDAN YARARLANACAK EŞYANIN MENŞEININ

 TESPITI HAKKINDAKI 15/6/2015 TARIHLI VE 2015/7748 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ, 1/9/2019 TARIHINDEN

GEÇERLI OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KARAR

 

Türkiye tarafından tek taraflı olarak tanınan tercihli rejim uygulamalarından yararlanacak eşyanın menşeinin tespiti hakkındaki 15/6/2015 tarihli ve 2015/7748 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, 1/9/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmasına, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 22 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

----------o----------