R.Gazete No: 30801

R.G. Tarihi: 14.6.2019

Karar Sayısı: 1144

Karar Tarihi: 13.6.2019

 

Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR 1

 

MADDE 1- 9/12/2018 tarihli ve 433 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"a ilişik tabloda yer alan 8528.72.10.00.00, 8528.72.20.00.00, 8528.72.30.00.00, 8528.72.40.00.00, 8528.72.60.00.00 ve 8528.72.80.00.00 G.T.İ.P.'li maddelere ilişkin satırlar yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Karar;

     

     V/976D0.107 (İthalat Mevzuatı) ve

     

     G2/0474D.490 (Gümrük Giriş Tarife Cetveli) No.lu belgelerdedir.