R.Gazete No: 30794

R.G. Tarihi: 7.6.2019

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurumundan:

 

Karar No:75935942-050.01.04-[01/145]

Konu: Önemli Tanımı (TMS1 ve TMS 8'de Yapılan Değişiklikler)

Karar Tarihi: 30.5.2019

 

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9'uncu maddesi uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla tam uyumu sağlamak üzere; Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından "Definition of Material (Amendments to IAS I and IAS 8)" başlığıyla yayımlanan "Önemli Tanımı (TMS 1 ve TMS 8'de Yapılan Değişiklikler)"in yayımlanmasına karar verilmiştir.

 

Önemli Tanımı

TMS 1 ve TMS 8'de Yapılan Değişiklikler

 

 

 

 

 

 

 

----------o----------