R.Gazete No: 30707

R.G. Tarihi: 7.3.2019

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

 

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

 

Karar Sayısı: 8256

Karar Tarihi: 21/02/2019

 

Kurul Başkanlığının 20.02.2019 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 20.02.2019 tarih ve 12509071-103.01.01-E.3339 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Kurulun 28.06.2018 tarih ve 7865 sayılı Kararı ile kuruluşuna izin verilen Tradewind Faktoring A.Ş.'ye, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 7 nci maddesi ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde faaliyet izni verilmesine

karar verilmiştir.

 

----------o----------