R.Gazete No: 30701

R.G. Tarihi: 3.1.2019

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

 

PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 12/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Beton temel ve çelik çatılı ser'alar mahreç aldığı yola 5.00 metreden ve parsel hudutlarına ise 2.00 metreden fazla yaklaşmamak şartı ile inşaat alanı katsayısına tabi değildir."

 

MADDE 2Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

----------o----------

 1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

   

  VIII/3194E.009 (İmar Mevzatı),

   

  GM/3194E.080 (Gayrimenkul Mevzuatı),

   

  XXX/1606E.40 (T.C. Külliyatı) No.lu belgelerdedir.