R.Gazete No: 30709

R.G. Tarihi: 9.3.2019

 

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 333)'NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 506) 1

 

MADDE 1 - 28/4/2004 tarihli ve 25446 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)'nin ekinde yer alan listenin 6.12. ve 6.12.1 satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve listeye 6.12.1. satırından sonra gelmek üzere 6.12.2. satırı eklenmiştir.

"

|-----|------|--------|----------|---------------------------------------------------|----------|----------|
|   |6.12. |    |     |Uçak ve helikopterler               |     |     |
|-----|------|--------|----------|---------------------------------------------------|----------|----------|
                                                      "
 

"

|-----|------|--------|----------|---------------------------------------------------|----------|----------|
|   |   | 6.12.1.|     |Uçaklar ve uçak simülatörleri           |    25|  %4.00 |
|-----|------|--------|----------|---------------------------------------------------|----------|----------|
                                                      "
 
 

"

|-----|------|--------|----------|---------------------------------------------------|----------|----------|
|   |   | 6.12.2.|     |Helikopterler                   |    10|  %10.00 |
|-----|------|--------|----------|---------------------------------------------------|----------|----------|
                                                      "
 

MADDE 2Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

----------o----------

 1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

   

  VU/0213F.216 (Vergi Usul Mevzuatı) No.lu belgededir.