R.Gazete No: 30783

R.G. Tarihi: 24.5.2019

 

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: 2018/3 sayılı Genelge

Tarih: 23 Mayıs 2019

GENELGE

2019/10 1

2/8/2018 tarihli ve 30497 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/3 sayılı Genelge eki (1) sayılı listeye ekli listede gösterilen (20) numaralı satır eklenmiştir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

LİSTE

 

NO

KURUL

GÖREV VE YETKİNİN YER ALDIĞI MEVZUAT

GÖREV VE YETKİNİN TEVDİ EDİLDİĞİ KURUM/MAKAM

20.

KARAYOLU GÜVENLİĞİ YÜKSEK KURULU

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

 

----------o----------