R.Gazete No: 30782

R.G. Tarihi: 23.5.2019

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

 

KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 –8/10/2006 tarihli ve 26313 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kent Konseyi Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İçişleri" ibaresi "Çevre ve Şehircilik" olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/3756E.01 (T.C. Külliyatı),

     

    VII/1580E.565 (Belediye Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.