TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA

SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

R.Gazete No: 30781

R.G. Tarihi: 22.5.2019

Kanun No. 7170

Kabul Tarihi: 7/5/2019

 

MADDE 1- (1) 23 Şubat 2017 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

 

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

----------o----------