R.Gazete No: 30741

R.G. Tarihi: 10.4.2019

Karar Sayısı: 865

Karar Tarihi: 9.4.2019

 

Ekli "Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslan Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 14 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1- 7/6/2006 tarihli ve 26191 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslan Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Başbakanlık" ibareleri "Adalet Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde yer alan "Başbakan" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/3700E.01 (T.C. Külliyatı),

     

    BL/222E.150 (Bilişim Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.