R.Gazete No: 30747

R.G. Tarihi: 16.4.2019

 

Karar Sayısı: 903

Karar Tarihi:15/04/2019

 

Ekli "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri gereğince karar verilmiştir.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1- 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 27/C maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "İçişleri Bakanlığınca" ibaresi "İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/2794E.01 (T.C. Külliyatı),

     

    DMM/0657E.290 (Devlet Memurları Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.