R.Gazete No: 30742R.G. Tarihi: 11.4.2019

Sermaye Piyasası Kurulundan:

MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNUN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE

DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 17/8/2014tarihli ve 29081 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Yönetim Kurulu üyelerinin yükseköğrenim kurumlarının dört yıllık bölümlerinden mezun tercihen işletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, hukuk, mühendislik, sermaye piyasaları veya bankacılık alanlarında lisans veya lisansüstü öğrenim görmüş olmaları gerekir. Yönetim Kurulu üyelerinin en az üçte birinin ekonomi, finans veya sermaye piyasaları alanında on yıllık mesleki deneyime sahip olması zorunludur. Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği uyarınca atanacak Yönetim Kurulu üyesinin söz konusu Yönetmelikte yer alan şartları sağlaması yeterlidir."

 

MADDE 2Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/5238E.01 (T.C. Külliyatı),

     

    IV/2499E.390 (Sermaye Piyasası Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.