R.Gazete No: 30742

R.G. Tarihi: 11.4.2019

 

Sermaye Piyasası Kurulundan:

 

MERKEZİ TAKAS KURULUŞLARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI

HAKKINDA GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 130/5/2013 tarihli ve 28662 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Yönetim Kurulu üyelerinin en az yarıdan bir fazlasının işletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, hukuk, mühendislik, sermaye piyasaları veya bankacılık alanlarında lisans veya lisansüstü öğrenim görmüş ve yükseköğrenim sonrası finansal piyasalar ve ekonomi alanında en az on yıl deneyim sahibi olmaları zorunludur."

 

MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    IV/2499E.372 (Sermaye Piyasası Mevzuatı),

     

    XXX/4992E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgelerdedir.