R.Gazete No: 30757

R.G. Tarihi: 27.4.2019

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI LİSANS

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK 1

MADDE 116/9/2005tarihli ve 25938 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7ncimaddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ayrıca, dağıtıcı lisansı başvuru sahiplerinin teknik düzenlemelere uygun depolama ve/veya dolum tesisine sahip olması zorunludur. Dağıtıcı lisansı başvuru sahibinin varsa LPG depolama lisansı kapsamındaki depolama tesisi de dikkate alınır. Tüplü LPG faaliyeti yapacak dağıtıcıların en az bir adet dolum tesisine ve LPG tüplerine sahip olması zorunludur."

MADDE 2Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3Aynı Yönetmeliğin 20ncimaddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"a) Teknik düzenlemelere uygun depolama ve/veya dolum tesisine sahip olmak,"

MADDE 4Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Karayolu ile LPG taşıma faaliyetini8/1/2018tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yürüten ve durumuna uygun yetki belgesine sahip olan kişilerin taşıma faaliyetleri lisansa tabi değildir."

MADDE 5Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/3569E.01 (T.C. Külliyatı),

     

    EM/3154E.260 (Enerji Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.