R.Gazete No: 30646

R.G. Tarihi: 05.01.2019

 

Karar Numarası: 554

Karar Tarihi: 04.01.2019

 

Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oran ve tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

4/1/2019 TARİHLİ VE 554 SAYILI

CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

 

MADDE 1- (1) Bu Karar, bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oran ve tutarlarının yeniden belirlenmesi amacıyla, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

MADDE 2- (1) 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı malların vergi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı

(%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı

(TL)

Maktu Vergi Tutarı

(TL)

2402.20

Tütün içeren sigaralar

67

0,0000

0,4200

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

67

0,0000

0,4200

24.03

Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları

(2403.11.00.00.00,2403.19.10.00.19,2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)

67

0,0000

0,4200

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

67

0,0000

0,4200

 

MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

----------o----------