R.Gazete No: 30651

R.G. Tarihi: 10.01.2019

 

Karar Numarası: 577

Karar Tarihi: 09.01.2019

 

Ekli "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1- 4/4/2011 tarihli ve 2011/1688 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Teşkilat Yönetmeliğinin eki (I) sayılı cetvele aşağıdaki bölge müdürlükleri eklenmiştir.

"8. Antalya Bölge Müdürlüğü

9. Bursa Bölge Müdürlüğü"

 

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    BL/222E.350 (Bilişim Mevzuatı),

     

    XXX/4517E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgelerdedir.