R.Gazete No: 30643

R.G. Tarihi: 2.1.2019

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

 

MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE ALACAKLIYA YAPILAN GEÇ ÖDEMELERE İLİŞKİN

TEMERRÜT FAİZ ORANININ TESPİTİ HAKKINDA TEBLİĞ

 

13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde21,25, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 245,00 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

 

Belirlenen bu oran ve tutar 01/01/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

----------o----------