R.Gazete No: 30656( Mük.)

R.G. Tarihi: 15.1.2019

 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

 

SİVİL HAVACILIK İŞLETMELERİ YETKİLİ DENETİM, TEKNİK GÖZETİM VE

MÜŞAVİRLİK KURULUŞLARI YÖNETMELİĞİ (SHY-YDTGMK)'NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 –5/4/2012 tarihli ve 28255 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim, Teknik Gözetim ve Müşavirlik Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-YDTGMK)'nin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 3 – (1) 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 437 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır."

 

MADDE 2 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 –Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/4731E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgededir.