R.Gazete No: 30645

R.G. Tarihi: 4.1.2019

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

TARIM SİGORTALARI HAVUZU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 –18/5/2006 tarihli ve 26172 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Kurulca belirlenecek işletme bedeli;

a) 0 – 100 milyon TL için % 6'dan,

b) 100 – 200 milyon TL için % 5'ten,

c) 200 – 300 milyon TL için % 4'ten,

ç) 300 – 400 milyon TL için % 3'ten,

d) 400 – 500 milyon TL için % 2'den,

e) 500 milyon TL'den fazlası için % 1'den,

fazla olamaz."

 

MADDE 2 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 –Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XV/7397E.300 (Sigortacılık Mevzuatı),

     

    XXX/3690E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgelerdedir.