R.Gazete No: 30658

R.G. Tarihi: 17.1.2019

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

TÜRK GIDA KODEKSİ SPORCU GIDALARI TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2003/42)'NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/50) 1

 

MADDE 1 –6/12/2003 tarihli ve 25308 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Sporcu Gıdaları Tebliği (Tebliğ No:2003/42)'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"e) Spor gıdalarında aşağıdaki koşullara uygun olarak kreatin monohidrat kullanılabilir:

1) Ürünün günlük olarak tüketilmesi önerilen dozundaki kreatin monohidrat miktarı 5 g'ı aşamaz.

2) Kullanılacak kreatin monohidratın saflık kriterleri, ulusal veya uluslararası kurumlar tarafından belirlenen genel kabul görmüş saflık kriterlerine uygun olur."

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"k) Kreatin monohidrat içeren spor gıdalarının etiketinde, kreatinin bazı kişilerde mide-bağırsak rahatsızlığına neden olabileceği ve böbrek fonksiyonlarını bozabileceğine dair uyarı yer alır."

 

MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçiş hükümleri

Geçici Madde 2 – Bu maddenin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, bu maddeyi ihdas eden Tebliğ ile yapılan düzenlemelere 31/12/2019 tarihine kadar uymak zorundadır."

 

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    XXI/0560F.450 (Gıda Mevzuatı) No.lu belgededir.