R.Gazete No: 30688

R.G. Tarihi: 16.2.2019

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

 

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK  1

 

MADDE 1 –15/12/2012 tarihli ve 28498 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin Ek-2'si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce hazırlanarak idareye elektronik yazılım sistemi üzerinden sunulmuş olan riskli yapı tespit raporları, Ek-2'de yer alan Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esasların, bu maddenin yayımı tarihinden önce yürürlükte olan hükümlerine göre incelenir ve neticelendirilir."

 

MADDE 3 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4 –Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

NOT: Eklerine ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ.

 

----------o----------

 1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

   

  VIII/3194E.260 (İmar Mevzuatı),

   

  DA/7269E.244 (Doğal Afetler Mevzuatı),

   

  GM/0743E.165 (Gayrimenkul Mevzuatı),

   

  XXX/4886E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgelerdedir.