R.Gazete No: 30687

R.G. Tarihi: 15.2.2019

 

Karar Sayısı: 766

Karar Tarihi: 14.2.2019

 

Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adlan yazılı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin aynı listede belirtildiği şekilde tespit edilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

14/2/2019 TARİHLİ VE 766 SAYILI

CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

LİSTE

 

 

SIRA NO

ANLAŞMANIN İMZA TARİHİ VE YERİ

ANLAŞMANIN ADI

ANLAŞMANIN YÜRÜRLÜK TARİHİ

1

15 Kasım 2018

"2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Aksiyon Programına Ait Finansman Anlaşmasına 1 No'lu Değişiklik" ve Notalar

21 Aralık 2018

2

6 Mayıs 2015 İstanbul

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Madagaskar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî Alanlarda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşması"

27 Kasım 2018

3

26 Nisan 2013 Almatı

"Türkiye Cumhuriyeti'ne Şanhay İşbirliği Örgütünün Diyalog Ortağı Statüsü Tanınmasına İlişkin Muhtıra"

13 Haziran 2017

 

----------o----------