R.Gazete No: 30686

R.G. Tarihi: 14.2.2019

Karar Sayısı:752

Karar Tarihi: 13.2.2019

 

Ekli "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasma Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASINA DAİR KARARDA

 DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR 1

 

MADDE 1- 6/2/2017 tarihli ve 2017/9901 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararın 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "%70" ibaresi "%60" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

----------o----------

 

 

  1. Değişiklik yapılan Karar;

     

    XVI/1593D.206 (Sağlık Mevzuatı) No.lu belgededir.