R.Gazete No: 30673

R.G. Tarihi: 1.2.2019

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

 

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN

MUHASEBE UYGULAMALARI İLE FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 –24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

NOT: Eklerine ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ.

 

----------o----------

 1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

   

  XXX/5120E.01 (T.C. Külliyatı)

   

  BM/4389E.494 (Bankacılık Mevzuatı),

   

  IV/2499E.381 (Sermaye Piyasası Mevzuatı)

   

   No.lu belgededir.