R.Gazete No: 30699

R.G. Tarihi: 27.2.2019

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

GEMİ SÖKÜM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 18/3/2004 tarihli ve 25396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gemi Söküm Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesinde yer alan "28/2/2019" ibaresi "28/2/2020" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

----------o----------


  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/3181E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgededir.