R.Gazete No: 30700

R.G. Tarihi: 28.2.2019

 

Karar Sayısı: 797

Karar Tarihi: 27.2.2019

 

Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulmasına; 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanunun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR 1

 

MADDE 1-20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki I sayılı listedeki 7 nci fasla ait(3)numaralı dipnotta yer alan "28/2/2019" ibaresi "31/3/2019" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 2-Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3-Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

----------o----------

 1. -Değişiklik yapılan Karar;

   

  G2/0474D.484 (Gümrük Giriş Tarife Cetveli)

   

  V/976D.0114 (İthalat)

   

  no.lu belgelerin en altında bulunan linklerdeki ilgili bölümlerdedir.