R.Gazete No: 30688

R.G. Tarihi: 16.2.2019

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

 

MADEN BÖLGELERİNE VE RUHSATLARIN TAŞINMASINA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 –23/5/2018 tarihli ve 30429 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (ı) bendinde yer alan "temsilcilerinden" ibaresi "ya da şirketleri temsilen" olarak değiştirilmiştir.

"d) Genel Müdürlük: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünü,"

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "şirketi temsilen şirketin valiliğe bildirmiş olduğu" ibaresi "şirket ya da şirketleri temsilen valiliğe bildirilmiş" olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

 

----------o----------

 1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

   

  XXX/5803E.01 (T.C. Külliyatı),

   

  GM/3213E.130 (Gayrimenkul Mevzuatı),

   

  III/2872E.541 (Çevre Mevzuatı),

   

  EM/3154E.578 (Enerji Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.