R.Gazete No: 30818

R.G. Tarihi: 1.7.2019

Karar Sayısı: 1267

Karar Tarihi: 30.6.2019

 

31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere başvuruda bulunmuş olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresinin uzatılması hakkındakî ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

30/6/2019 TARİHLİ VE 1267 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

 

Süre uzatımı

MADDE 1- (1) 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere 15/6/2019 tarihine kadar başvuruda bulunmuş olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresi; yapı kayıt bedelinin en az %25'inin 31/7/2019 tarihine kadar peşin olarak, kalan kısmının ise takip eden aylarda taksitli olarak ve her ayın birinde kalan kısmın %2 oranında artırılması suretiyle hesaplanacak miktarın yatırılması şartıyla 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

----------o----------