R.Gazete No: 30842

R.G. Tarihi: 25.7.2019

Kanun No. 7184

Kabul Tarihi: 11/7/2019

KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASINA KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİNİN

KATILIMINA İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

MADDE 1 –(1) 6 Şubat 2019 tarihinde Brüksel'de imzalanan "Kuzey Atlantik Antlaşmasına Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokol"ün onaylanması uygun bulunmuştur.

 

MADDE 2 –(1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 –(1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

----------o----------