R.Gazete No: 30842

R.G. Tarihi: 25.7.2019

 

Karar Sayısı: 1360

Karar Tarihi: 24.7.2019

 

Ekli "Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödeneecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 156 ncı ve 157 nci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

SÜREKLİ GÖREVLE YURT DIŞINDA BULUNAN MEMURLARA ÖDENECEK AYLIKLARA KARARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR 1

 

MADDE 1- 29/6/2009 tarihli ve 2009/15191 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararın eki "Yurtdışı Aylıklarına Esas Ülke Grupları" cetvelinin;

a)20 nci grubuna "SİNGAPUR" ibaresinden sonra gelmek üzere "ÇİN HALK CUMHURİYETİ" ibaresi eklenmiştir.

b) 21 inci grubunda yer alan "ÇİN HALK CUMHURİYETİ (Hong Kong)" ibaresi ile 23 üncü grubunda yer alan "ÇİN HALK CUMHURİYETİ (Diğer)" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

----------o----------

 

 

 

 

  1. Değişiklik yapılan Karar;

     

    DMM/0657D.230 (Devlet Memurları Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.