Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

12 Ekim 2019

Orman Yangınlarıyla Mücadele Hizmetlerinde Görevli İşçi Personelin Çalışma Esasları ile İlgili Yönetmelik


12.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; orman yangınlarını önleme ve söndürme işlerinde çalışan işçilerin çalışma sürelerinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 30916 R.G. Tarihi: 12.10.2019 Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE HİZMETLERİNDE GÖREVLİ İŞÇİ PERSONELİN ÇALIŞMA ESASLARI İLE İLGİLİ YÖNETME ...
12 Ekim 2019

Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


12.10.2019 R.G. tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile; 25/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30916 R.G. Tarihi: 12.10.2019 İçişleri Bakanlığından: OKUL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADDE 1 – 25/10/20 ...
12 Ekim 2019

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


12.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 10/1/2015 tarihli ve 29232 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30916 R.G. Tarihi: 12.10.2019 Ticaret Bakanlığından: TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
12 Ekim 2019

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/7)


12.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.
R.Gazete No: 30916 R.G. Tarihi: 12.10.2019 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/7) Kapsam MADDE 1 – (1 ...
11 Ekim 2019

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti (11.10.2019)


11.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30915 R.G. Tarihi: 11.10.2019 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARININ TESPİTİ Bankamızca, vadesine en çok ...
11 Ekim 2019

Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


11.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 2/11/2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30915 R.G. Tarihi: 11.10.2019 Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan: YAYIN HİZMETİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ...
11 Ekim 2019

Sağırların, İşitme ve Görme Engellilerin Yayın Hizmetlerine Erişiminin İyileştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik


11.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı, sağırların, işitme ve görme engelli bireylerin yayın hizmetlerine erişiminin iyileştirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 30915 R.G. Tarihi: 11.10.2019 Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan: SAĞIRLARIN, İŞİTME VE GÖRME ENGELLİLERİN YAYIN HİZMETLERİNE ERİŞİMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞ ...
11 Ekim 2019

Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


11.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 4/9/2013 tarihli ve 28755 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30915 R.G. Tarihi: 11.10.2019 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
11 Ekim 2019

Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


11.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 3/9/2013 tarihli ve 28754 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30915 R.G. Tarihi: 11.10.2019 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TAKSİMETRE MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADDE 1 – ...
11 Ekim 2019

Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


11.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 6.7.2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30915 R.G. Tarihi: 11.10.2019 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...