Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

12 Ekim 2019

Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


12.10.2019 R.G. tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile; 25/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30916 R.G. Tarihi: 12.10.2019 İçişleri Bakanlığından: OKUL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADDE 1 – 25/10/20 ...
11 Ekim 2019

Vadeli İşlemler Aracılık Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (Seri: V, No: 90)'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair TebliğR.Gazete No: 30915 R.G. Tarihi: 11.10.2019 Sermaye Piyasası Kurulundan: VADELİ İŞLEMLER ARACILIK ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: V, NO: 90 ...
11 Ekim 2019

İstanbul Altın Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair YönetmelikR.Gazete No: 30915 R.G. Tarihi: 11.10.2019 Sermaye Piyasası Kurulundan: İSTANBUL ALTIN BORSASI TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA ...
11 Ekim 2019

İstanbul Altın Borsası Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair YönetmelikR.Gazete No: 30915 R.G. Tarihi: 11.10.2019 Sermaye Piyasası Kurulundan: İSTANBUL ALTIN BORSASI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK ...
11 Ekim 2019

İstanbul Altın Borsası Bütçe, Muhasebe ve Alım Satım Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair YönetmelikR.Gazete No: 30915 R.G. Tarihi: 11.10.2019 Sermaye Piyasası Kurulundan: İSTANBUL ALTIN BORSASI BÜTÇE, MUHASEBE VE ALIM SATIM YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA ...
11 Ekim 2019

Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair YönetmelikR.Gazete No: 30915 R.G. Tarihi: 11.10.2019 Sermaye Piyasası Kurulundan: BORSA DIŞI TEŞKİLATLANMIŞ MENKUL KIYMETLER PİYASALARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİ ...
11 Ekim 2019

Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


11.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 19.7.2013 tarihli ve 28712 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazları Muayene Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30915 R.G. Tarihi: 11.10.2019 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇME CİHAZLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ...
11 Ekim 2019

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti (11.10.2019)


11.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30915 R.G. Tarihi: 11.10.2019 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARININ TESPİTİ Bankamızca, vadesine en çok ...
11 Ekim 2019

Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


11.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 2/11/2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30915 R.G. Tarihi: 11.10.2019 Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan: YAYIN HİZMETİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ...
11 Ekim 2019

Sağırların, İşitme ve Görme Engellilerin Yayın Hizmetlerine Erişiminin İyileştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik


11.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı, sağırların, işitme ve görme engelli bireylerin yayın hizmetlerine erişiminin iyileştirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 30915 R.G. Tarihi: 11.10.2019 Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan: SAĞIRLARIN, İŞİTME VE GÖRME ENGELLİLERİN YAYIN HİZMETLERİNE ERİŞİMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞ ...