Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

27 Aralık 2019

Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/31)


27.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de, Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/31) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30991 R.G. Tarihi: 27.12.2019 Ticaret Bakanlığından: ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİNİN FAALİYETTEN SÜRELİ MEN'İ HAKKINDA TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: ...
27 Aralık 2019

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (27.12.2019)


27.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (27.12.2019) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30991 R.G. Tarihi: 27.12.2019 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi: 26/12/2019 Karar No: 2019 ...
27 Aralık 2019

Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


27.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 11/10/2019 tarihli ve 30915 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30991 R.G. Tarihi: 27.12.2019 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SU DIŞINDAKİ SIVILAR İÇİN ÖLÇME SİSTEMLERİ İLE BAZI ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİNİN MUAYENE YÖNETMEL ...
27 Aralık 2019

Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: MSGM - 2019/55)


27.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 11 inci maddesi uyarınca su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir ve ayar ücretlerinin belirlenmesidir.
R.Gazete No: 30991 R.G. Tarihi: 27.12.2019 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SU, ELEKTRİK VE GAZ SAYAÇLARI TAMİR VE AYAR ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MS ...
27 Aralık 2019

Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


27.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30991 R.G. Tarihi: 27.12.2019 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MOTORLU ARAÇLAR VE RÖMORKLARI TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2007/46/AT)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA ...
27 Aralık 2019

Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


27.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30991 R.G. Tarihi: 27.12.2019 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İL ...
27 Aralık 2019

Doğal Çiçek Soğanlarının 2020 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2019/63)


27.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; 2020 yılı için doğadan toplanarak ihracatı yasak olan çiçek soğanlarının familyalarını, cinslerini ve türlerini; doğa ve üretim olarak kotayla sınırlandırılan çiçek soğanlarının familyalarını, cinslerini ve türlerini; ihracat miktarları ve çevre ölçüleri ile ihracatı üretimden serbest olan çiçek soğanlarının familyalarını, cinslerini ve türlerini belirlemektir.
R.Gazete No: 30991 R.G. Tarihi: 27.12.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ 2020 YILI İHRACAT LİSTESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/63) ...
27 Aralık 2019

Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


27.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30991 R.G. Tarihi: 27.12.2019 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJİ VERİMLİLİĞİ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
27 Aralık 2019

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


27.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 31/12/2016 tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30991 R.G. Tarihi: 27.12.2019 Hazine ve Maliye Bakanlığından: ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ...
27 Aralık 2019

Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller ile Bu Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesintilerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yön. Değ


27.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 13/4/2006 tarihli ve 26138 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller ile Bu Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesintilerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30991 R.G. Tarihi: 27.12.2019 Kültür ve Turizm Bakanlığından: FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ İÇEREN TAŞIYICI MATERYALLER İLE BU ESERLERİN ÇOĞALTILMASINA YARAYAN ...