Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

19 Eylül 2019

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


19.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 7/9/2002 tarihli ve 24869 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30893 R.G. Tarihi: 19.9.2019 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: DOĞAL GAZ PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
19 Eylül 2019

Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


19.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30893 R.G. Tarihi: 19.9.2019 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: DEMİRYOLU İŞLETMECİLİĞİ YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
19 Eylül 2019

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Taşıtların ve Eşyanın Uluslararası Dolaşımıyla İlgili Elektronik Veri Değişimine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1577)R.Gazete No: 30893 (Mük.) R.G. Tarihi: 19.9.2019 Karar Sayısı: 1577 Karar Tarihi: 18.9.2019 7 Nisan 2015 tarihinde Tahran'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İra ...
19 Eylül 2019

Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Arasında Türk-Macar Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1578)R.Gazete No: 30893 (Mük.) R.G. Tarihi: 19.9.2019 Karar Sayısı: 1578 Karar Tarihi: 18.9.2019 17 Nisan 2019 tarihinde Budapeşte'de imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Ar ...
19 Eylül 2019

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kara Yoluyla Yapılan Transit Taşımacılık Konusunda Elektronik Ön Bilgi Değişimi Sistemi Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1582)R.Gazete No: 30893 (Mük.) R.G. Tarihi: 19.9.2019 Karar Sayısı: 1582 Karar Tarihi: 18.9.2019 19 Temmuz 2017 tarihinde Bakü'de imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti il ...
18 Eylül 2019

Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespiti Hakkındaki 15/6/2015 Tarihli ve 2015/7748 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, 1/9/2019 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1549)R.Gazete No: 30892 R.G. Tarihi: 18.9.2019 Karar Sayısı: 1549 Karar Tarihi: 17.9.2019 TÜRKIYE TARAFINDAN TEK TARAFLI OLARAK TANINAN TERCIHLI REJIM UYGULAMALARINDAN YARARLANACAK E ...
18 Eylül 2019

Öncelikli Ürün Listesi Tebliği


18.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar hükümleri çerçevesinde Öncelikli Ürün Listesinin tespit edilmesidir.
R.Gazete No: 30892 R.G. Tarihi: 18.9.2019 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ÖNCELİKLİ ÜRÜN LİSTESİ TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 15/6/2012 tar ...
18 Eylül 2019

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği


18.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar hükümleri çerçevesinde Türkiye'de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik olarak yürütülecek Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programının uygulama esaslarını tespit etmektir.
R.Gazete No: 30892 R.G. Tarihi: 18.9.2019 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kap ...
18 Eylül 2019

Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1546)


18.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararı ile; 29/6/2009 tarihli ve 2009/15191 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Karar'da değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30892 R.G. Tarihi: 18.9.2019 Karar Sayısı: 1546 Karar Tarihi: 17.9.2019 Ekli "Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişikl ...
16 Eylül 2019

Polipropilen Üretim Tesislerindeki Propilen Üretiminde Kullanılan Propan Teslimlerinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarının Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 1542)


16.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararı ile 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30890 R.G. Tarihi: 16.9.2019 Karar Sayısı: 1542 Karar Tarihi: 15.9.2019 Ekli "Polipropilen Üretim Tesislerindeki Propilen Üretiminde Kullanılan Propa ...