Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

22 Kasım 2019

Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


22.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile 1.3.2008 tarihli ve 26803 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30956 R.G. Tarihi: 22.11.2019 Millî Savunma Bakanlığından: TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ BESLEME KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİ ...
22 Kasım 2019

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/9)


22.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.
R.Gazete No: 30956 R.G. Tarihi: 22.11.2019 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/9) Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, ...
22 Kasım 2019

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2019/7)


22.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; Ek-1'de Gümrük Tarife Pozisyonları ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatında 22/10/2019 tarihli ve 30926 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1676 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Naylon veya Diğer Poliamidlerden İpliklerin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar) kapsamında, ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esaslarının düzenlenmesidir.
R.Gazete No: 30956 R.G. Tarihi: 22.11.2019 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/7) Amaç ve kapsam ...
22 Kasım 2019

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2019/56)


22.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; 23.10.2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara verilecek su ürünleri desteği ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 30956 R.G. Tarihi: 22.11.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEME TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2019/56) Amaç MADDE 1 – (1 ...
22 Kasım 2019

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/4)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


22.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile 6.3.2018 tarihli ve 30352 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/4)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30956 R.G. Tarihi: 22.11.2019 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/4)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEB ...
22 Kasım 2019

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Hastalıktan Ari Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ (No: 2019/57)


22.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; 23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında yumurta/yavru üreten hastalıktan ari alabalık kuluçkahanelerine, damızlık alabalık desteği verilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 30956 R.G. Tarihi: 22.11.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ KAPSAMINDA HASTALIKTAN ARİ ALABALIK KULUÇKAHANELERİNDE DAMIZLIK ...
22 Kasım 2019

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/58)


22.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 13.9.2017 tarihli ve 30179 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30956 R.G. Tarihi: 22.11.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ ...
22 Kasım 2019

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


22.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile; 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30956 R.G. Tarihi: 22.11.2019 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
22 Kasım 2019

7191 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


22.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de 7191 Sayılı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır.
SU ÜRÜNLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN R.Gazete No: 30956 R.G. Tarihi: 22.11.2019 Kanun No. 7191 Kabul Tarihi: 6/11/2019 MADDE 1 – 22/3/1971 ...
22 Kasım 2019

7192 Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


22.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de 7192 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır.
ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN R.Gazete No: 3095 ...