Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

15 Ocak 2019

İşletme Birleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3) Hakkında Tebliğ Sıra No: 67'nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 128)


15.1.2019 (Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile; 13/8/2008 tarihli ve 26966 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İşletme Birleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3) Hakkında Tebliğ Sıra No: 67 yürürlükten kaldırılmıştır.
R.Gazete No: 30656( Mük.) R.G. Tarihi: 15.1.2019 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: İŞLETME BİRLEŞMELERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI ...
15 Ocak 2019

Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


15.1.2019 (Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile; 1/4/2017 tarihli ve 30025 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30656( Mük.) R.G. Tarihi: 15.1.2019 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: KIŞ LASTİĞİ KULLANMA ZORUNLULUĞU İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİ ...
15 Ocak 2019

Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 68)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


15.1.2019 (Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile; 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 68)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30656( Mük.) R.G. Tarihi: 15.1.2019 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: GEÇİCİ VE YABANCI PLAKALI TAŞITLARDAN ALINACAK GEÇİŞ ÜCRETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİ ...
15 Ocak 2019

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ Sıra No: 146'nın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 127)


15.1.2019 (Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile; 3/5/2009 tarihli ve 27217 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ Sıra No: 146 yürürlükten kaldırılmıştır.
R.Gazete No: 30656( Mük.) R.G. Tarihi: 15.1.2019 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASINA İLİŞKİN ...
15 Ocak 2019

Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 15) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 54)'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 134)


15.1.2019 (Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile; 9/9/2016 tarihli ve 29826 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 15) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 54) yürürlükten kaldırılmıştır.
R.Gazete No: 30656( Mük.) R.G. Tarihi: 15.1.2019 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT STANDARDINA İLİŞKİN TÜRKİYE ...
15 Ocak 2019

Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Hakkında Tebliğ Sıra No: 31'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 135)


15.1.2019 (Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile; 28/3/2006 tarihli ve 26122 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Hakkında Tebliğ Sıra No:31 yürürlükten kaldırılmıştır.
R.Gazete No: 30656( Mük.) R.G. Tarihi: 15.1.2019 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: GELİR VERGİLERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 12) ...
15 Ocak 2019

Türkiye Finansal Raporlama Standartları Yorumları Hakkında Tebliğ Sıra No: 44'te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 145)


15.1.2019 (Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile;15/6/2007 tarihli ve 26553 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartları Yorumları Hakkında Tebliğ Sıra No: 44'ün "TFRS Yorum 1 Hizmetten Çekme (Yedeğe Çekme), Restorasyon ve Benzeri Mevcut Yükümlülüklerdeki Değişiklikler" başlıklı Ek-1'i yürürlükten kaldırılmıştır.
R.Gazete No: 30656( Mük.) R.G. Tarihi: 15.1.2019 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI YORUMLARI HAKKINDA TEB ...
15 Ocak 2019

İmtiyazlı Hizmet Anlaşmalarına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 12) Hakkında Tebliğ Sıra No: 65'in Yür. Kald. Dair Teb. (Sıra No: 146)


15.1.2019 (Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile; 15/7/2007 tarihli ve 26583 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İmtiyazlı Hizmet Anlaşmalarına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 12) Hakkında Tebliğ Sıra No: 65 yürürlükten kaldırılmıştır.
R.Gazete No: 30656( Mük.) R.G. Tarihi: 15.1.2019 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: İMTİYAZLI HİZMET ANLAŞMALARINA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA S ...
15 Ocak 2019

Türkiye Muhasebe Standartları Yorumları Hakkında Tebliğ Sıra No: 43'te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 147)


15.1.2019 (Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile; 9/3/2007 tarihli ve 26457 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları Yorumları Hakkında Tebliğ Sıra No: 43'ün "TMS Yorum 29 İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları Açıklamalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı Yorumu" başlıklı Ek-8'i ile "TMS Yorum 32 Maddi Olmayan Duran Varlıklar İnternet Sitesi Maliyetlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı Yorumu" başlıklı Ek-10'u yürürlükten kaldırılmıştır.
R.Gazete No: 30656( Mük.) R.G. Tarihi: 15.1.2019 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI YORUMLARI HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 43 ...
15 Ocak 2019

Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında Tebliğ Sıra No: 15'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 136)


15.1.2019 (Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile; 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında Tebliğ Sıra No:15 yürürlükten kaldırılmıştır.
R.Gazete No: 30656( Mük.) R.G. Tarihi: 15.1.2019 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: MADDİ DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 16) ...