Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

28 Ekim 2020

Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği


28.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; balık çiftliklerinin kurulamayacağı hassas deniz alanlarının belirlenmesi ve balık çiftliklerinin deniz çevresine olan etkilerinin izlenerek çevresel yönetimine ilişkin usul ve esasların oluşturulmasıdır.
R.Gazete No: 312878 R.G. Tarihi: 28.10.2020 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: DENİZLERDE FAALİYET GÖSTEREN BALIK ÇİFTLİKLERİNİN ÇEVRESEL YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖ ...
28 Ekim 2020

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/10/2020 Tarihli ve 9639 Sayılı Kararı


28.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/10/2020 Tarihli ve 9639 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 312878 R.G. Tarihi: 28.10.2020 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: KURUL KARARI Enerji Piyasası Düzenleme Kumlunun 2240/2020 tarihli toplantısında: ek ...
28 Ekim 2020

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28.10.2020)


28.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 6/9/1961 tarihli ve 10899 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 312878 R.G. Tarihi: 28.10.2020 Millî Savunma Bakanlığından: TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
28 Ekim 2020

Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ


28.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 312878 R.G. Tarihi: 28.10.2020 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: DENİZLERDE KURULAN BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ TESİSLERİNİN İZLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN ...
28 Ekim 2020

Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ


28.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 312878 R.G. Tarihi: 28.10.2020 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: DENİZLERDE BALIK ÇİFTLİKLERİNİN KURULAMAYACAĞI HASSAS ALAN NİTELİĞİNDEKİ KAPALI KOY VE KÖRFEZ ALANLA ...
28 Ekim 2020

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


28.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 17/5/2020 tarihli ve 31130 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31288 R.G. Tarihi: 28.10.2020 Ticaret Bakanlığından: 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN GEÇİCİ 13 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKK ...
27 Ekim 2020

Covid-19 Nedeniyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hk. Karar (Karar Sayısı: 3134)


27.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de Covid-19 Nedeniyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31287 R.G. Tarihi: 27.10.2020 Karar Sayısı: 3134 Karar Tarihi: 26.10.2020 Yeni koronavirüs (Covid 19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kaps ...
27 Ekim 2020

22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/11/2020 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hk. (Karar Sayısı: 3135)


27.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de 22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/11/2020 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında 3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31287 R.G. Tarihi: 27.10.2020 Karar Sayısı: 3135 Karar Tarihi: 26.10.2020 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı iş Kanununun geçici 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fık ...
27 Ekim 2020

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/10/2020 Tarihli ve 9636 Sayılı Kararı


27.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/10/2020 Tarihli ve 9636 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31287 R.G. Tarihi: 27.10.2020 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumandan: KURUL KARARI Karar No : 9636 Karar Tarihi: 22/10/2020 Enerji Piyasası Düzen ...
24 Ekim 2020

Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


24.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 3/8/1990 tarihli ve 20594 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31284 R.G. Tarihi: 24.10.2020 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...