Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

31 Aralık 2021

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2021 Tarihli ve 10683 Sayılı Kararı


31.12.2021 tarihli (6.Mükerrer) Resmi Gazete'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2021 Tarihli ve 10683 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31706 (6. Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2021 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: KURUL KARARI Karar No: 10683 Karar Tarihi: 30.12.2021 Enerji Pi ...
31 Aralık 2021

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2021 Tarihli ve 10681 Sayılı Kararı


31.12.2021 tarihli (6.Mükerrer) Resmi Gazete'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2021 Tarihli ve 10681 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31706 (6. Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2021 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: KURUL KARARI Karar No: 10681 Karar Tarihi: 30.12.2021 Enerji Pi ...
31 Aralık 2021

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2021 Tarihli ve 10682 Sayılı Kararı


31.12.2021 tarihli (6.Mükerrer) Resmi Gazete'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2021 Tarihli ve 10682 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31706 (6. Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2021 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: KURUL KARARI Karar No: 10682 Karar Tarihi: 30.12.2021 Ener ...
31 Aralık 2021

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2021 Tarihli ve 10692 Sayılı Kararı


31.12.2021 tarihli (6.Mükerrer) Resmi Gazete'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2021 Tarihli ve 10692 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31706 (6. Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2021 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: KURUL KARARI Karar No: 10692 Karar Tarihi: 30.12.2021 Enerji Pi ...
31 Aralık 2021

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2021 Tarihli ve 10690 Sayılı Kararı


31.12.2021 tarihli (6.Mükerrer) Resmi Gazete'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2021 Tarihli ve 10690 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31706 (6. Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2021 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: KURUL KARARI Karar No: 10690 Karar Tarihi: 30.12.2021 Enerji Pi ...
31 Aralık 2021

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2021 Tarihli ve 10689 Sayılı Kararı


31.12.2021 tarihli (6.Mükerrer) Resmi Gazete'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2021 Tarihli ve 10689 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31706 (6. Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2021 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: KURUL KARARI Karar No: 10689 Karar Tarihi: 30.12.2021 Enerji Piy ...
31 Aralık 2021

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2021 Tarihli ve 10688 Sayılı Kararı


31.12.2021 tarihli (6.Mükerrer) Resmi Gazete'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2021 Tarihli ve 10688 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31706 (6. Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2021 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: KURUL KARARI Karar No: 10688 Karar Tarihi: 30.12.2021 Ener ...
31 Aralık 2021

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2022 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT: 2022/1)


31.12.2021 (5. Mük.) Resmi Gazete'de Türk Patent ve Marka Kurumunca 2022 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT: 2022/1) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31706 (5. Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2021 Türk Patent ve Marka Kurumundan: TÜRK PATENT VE MARKA KURUMUNCA 2022 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ ...
31 Aralık 2021

Genelge No. 2021/25 (Atık İthalatı Uygulamaları Genelgesi)


Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından yayımlanan bu Genelge'nin amacı; Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği kapsamında ithaline izin verilen bazı tehlikesiz atıkların ithalatını yapacak atık geri kazanım/geri dönüşüm tesislerine düzenlenecek olan Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi ve Kota Formu ile ithal edilecek atıkların özelliklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 18330076/010.06/2599483 Tarih:31.12.2021 Konu: Atı ...
31 Aralık 2021

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2021 Tarihli ve 10679 Sayılı Kararı


31.12.2021 tarihli (6.Mükerrer) Resmi Gazete'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2021 Tarihli ve 10679 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31706 (6. Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2021 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: KURUL KARARI Karar No: 10679 Karar Tarihi: 30.12.2021 Enerji ...