Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

12 Şubat 2020

Muğla İli, Bodrum İlçesinde Bulunan Küdür Yarımadası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2096)


12.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de Muğla İli, Bodrum İlçesinde Bulunan Küdür Yarımadası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Hakkında 2096 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31037 R.G. Tarihi: 12.2.2020 Karar Sayısı: 2096 Karar Tarihi: 11.2.2020 Muğla İli, Bodrum İlçesinde bulunan Küdür Yarımadası Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yen ...
12 Şubat 2020

Van İli, Başkale İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Yavuzlar Peribacaları Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2094)


12.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de Van İli, Başkale İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Yavuzlar Peribacaları Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Hakkında 2094 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31037 R.G. Tarihi: 12.2.2020 Karar Sayısı: 2094 Karar Tarihi: 11.2.2020 Van ili, Başkale İlçesi sınırları içerisinde bulunan Yavuzlar Peribacaları Doğal ...
12 Şubat 2020

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 2105)


12.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2105 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ekli bu Usul ve Esasların amacı; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılacak veya aynı bent uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası adına diğer idarelerce yaptırılacak mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 31037 R.G. Tarihi: 12.2.2020 Karar Sayısı: 2105 Karar Tarihi: 11.2.2020 Ekli "Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü ...
12 Şubat 2020

Antalya İli, Kumluca İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Tekirova-Adrasan-Gelidonya Burnu Arası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2095)


12.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de Antalya İli, Kumluca İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Tekirova-Adrasan-Gelidonya Burnu Arası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Hakkında 2095 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31037 R.G. Tarihi: 12.2.2020 Karar Sayısı: 2095 Karar Tarihi: 11.2.2020 Antalya İli, Kumluca İlçesi sınırları içerisinde bulunan Tekirova Adrasan Gelidonya Burnu Ara ...
12 Şubat 2020

İzmir Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2103)


12.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de İzmir Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında 2103 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31037 R.G. Tarihi: 12.2.2020 Karar Sayısı: 2103 Karar Tarihi: 11.2.2020 İzmir Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin sınırlarının ekli haritada ...
11 Şubat 2020

2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2020/1)


11.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de, 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin 2020/1 Sayılı Tebliğ yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31036 R.G. Tarihi: 11.2.2020 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: 2920 SAYILI TÜRK SİVİL HAVACILIK KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (202 ...
11 Şubat 2020

Milli Emlak Uzmanlığı Yönetmeliği


11.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; Milli Emlak Uzmanı ve Uzman Yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme ve yeterlik sınavları, çalışma usul ve esasları, görev, yetki, hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.
R.Gazete No: 31036 R.G. Tarihi: 11.2.2020 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİLLİ EMLAK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ...
11 Şubat 2020

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelikte Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (2020/2)


11.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelikte Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin 2020/2 Sayılı Tebliğ yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31036 R.G. Tarihi: 11.2.2020 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER A ...
10 Şubat 2020

Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/3)


10.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; bankaların kredi verme işlemleri ve mevduat kabulünde uygulayacakları faiz oranları ile katılma hesaplarında uygulayacakları kâr ve zarara katılma oranlarına ilişkin esas ve şartları belirlemektir.
R.Gazete No: 31035 R.G. Tarihi: 10.2.2020 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MEVDUAT VE KREDİ FAİZ ORANLARI VE KATILMA HESAPLARI KÂR VE ZARARA KATILMA ORANLARI HAKKINDA T ...
10 Şubat 2020

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)


10.2.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; bankaların ticari müşterileri ile gerçekleştireceği işlemlerde öngörülebilirliğin ve şeffaflığın artırılması, kavram ve terim birliğinin sağlanması ve aşırı ücretlendirmenin önlenmesi için, sunulan ürün veya hizmetler karşılığı alınabilecek ücretlerin tür ve nitelikleri ile azami miktar ya da oranlarını ve bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 31035 R.G. Tarihi: 10.2.2020 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: BANKALARCA TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINABİLECEK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA ...