Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

05 Ağustos 2020

İdarelerin Yabancı Ülkelerdeki Kuruluşlarının Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 2821)


5.8.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararı ile; 14.9.2004 tarihli ve 2004/8030 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İdarelerin Yabancı Ülkelerdeki Kuruluşlarının Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine İlişkin Esaslar'da değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31204 R.G. Tarihi: 5.8.2020 Karar Sayısı: 2821 Karar Tarihi: 4.8.2020 Ekli "İdarelerin Yabancı Ülkelerdeki Kuruluşlarının Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine İlişk ...
31 Temmuz 2020

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2810)


31.7.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan bu Cumhurbaşkanı Kararın amacı; Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasıdır.
R.Gazete No: 31202 R.G. Tarihi: 31.7.2020 Karar Sayısı: 2810 Karar Tarihi: 30.7.2020 Yeni koronavirüs (Covid 19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel d ...
31 Temmuz 2020

22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin Bir Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2811)


31.7.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan bu Cumhurbaşkanı Kararın amacı; 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17/8/2020 tarihinden itibaren bir ay uzatılmasıdır.
R.Gazete No: 31202 R.G. Tarihi: 31.7.2020 Karar Sayısı: 2811 Karar Tarihi: 30.7.2020 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesinin b ...
31 Temmuz 2020

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No: 7253)


31.7.2020 tarihli Resmi Gazete'de 7253 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlanmıştır.
İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 1 Kanun ...
31 Temmuz 2020

193 s. Kanundaki Tevkifatlara İlişkin 2009/14592 Sayılı B.K. Kararı ile 5520 s. Kanundaki Kesinti Oranlarına İlişkin 2009/14594 Sayılı B.K. Kararında Değ. Yap. Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2813)


31.7.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan bu Cumhurbaşkanı Kararı ile; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yer alan vergi kesinti oranlarına ilişkin 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31202 R.G. Tarihi: 31.7.2020 Karar Sayısı: 2813 Karar Tarihi: 30.7.2020 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat ni ...
31 Temmuz 2020

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2812)


31.7.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan bu Cumhurbaşkanı Kararı ile; 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31202 R.G. Tarihi: 31.7.2020 Karar Sayısı: 2812 Karar Tarihi: 30.7.2020 Ekli "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin ...
30 Temmuz 2020

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/4)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/21)


30.7.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan bu Tebliğ ile; 14/8/2014 tarihli ve 29088 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31201 R.G. Tarihi: 30.7.2020 Meslekî Yeterlilik Kurumundan: ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/4)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ ...
30 Temmuz 2020

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/19)


30.7.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan bu Tebliğ ile; 3/3/2011 tarihli ve 27863 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31201 R.G. Tarihi: 30.7.2020 Meslekî Yeterlilik Kurumundan: ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/19) ...
30 Temmuz 2020

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/20)


30.7.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan bu Tebliğ ile; 10/7/2012 tarihli ve 28349 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31201 R.G. Tarihi: 30.7.2020 Meslekî Yeterlilik Kurumundan: ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/20) ...
30 Temmuz 2020

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 519)


30.7.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan bu Tebliğin amacı; Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesinin (c) fıkrasının Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, ön tespiti ve/veya izaha daveti yapacak ve yapılan izahı değerlendirecek merci, yapılacak ön tespitin ve izaha davetin şekli ve kapsamı, davet yapılacaklar, yapılan izahın değerlendirme süresi, yapılan izahta kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir.
R.Gazete No: 31201 R.G. Tarihi: 30.7.2020 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 519) 1. Giriş ve Ama ...