Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

09 Kasım 2019

Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/46)


9.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ; ülkemizde bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, üretim maliyetlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak, kayıtlılığı arttırmak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik, çiftçilere destekleme yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
R.Gazete No: 30943 R.G. Tarihi: 9.11.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/46) BİRİNCİ BÖLÜM ...
08 Kasım 2019

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 28)


8.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 26.4.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde (II/A-1.2.2.) değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30942 R.G. Tarihi: 8.11.2019 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)' ndan : KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DA ...
08 Kasım 2019

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


8.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 6.6.2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30942 R.G. Tarihi: 8.11.2019 İçişleri Bakanlığından: POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
08 Kasım 2019

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (No: 2019/47)


8.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu tebliğin amacı; deniz ve içsularda geleneksel kıyı balıkçılığı sosyo-ekonomik verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla balıkçı gemisi sahiplerine yapılacak desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 30942 R.G. Tarihi: 8.11.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: GELENEKSEL KIYI BALIKÇILIĞININ KAYIT ALTINA ALINMASI VE DESTEKLENMESİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2019/47) Amaç ...
08 Kasım 2019

Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


8.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 27/12/1999 tarihli ve 23919 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30942 R.G. Tarihi: 8.11.2019 İçişleri Bakanlığından: YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
08 Kasım 2019

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Meslek Yüksekokulları Temin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


8.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 20/4/2017 tarihli ve 30044 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Meslek Yüksekokulları Temin Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30942 R.G. Tarihi: 8.11.2019 İçişleri Bakanlığından: JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI FAKÜLTE VE MESLEK YÜKSEKOKULLARI TEMİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİ ...
08 Kasım 2019

Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Kararın Ekinde Yapılan Düzenlemenin Duyurulması Hakkında Tebliğ (2019/29)


8.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de, Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Kararın Ekinde Yapılan Düzenlemenin Duyurulması Hakkında Tebliğ (2019/29) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30942 R.G. Tarihi: 8.11.2019 Ticaret Bakanlığından: TÜRK ÜRÜNLERİNİN İHRACATININ ARTTIRILMASINA YÖNELİK TEKNİK MEVZUATI HAZIRLAYACAK KURUMLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ...
08 Kasım 2019

Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (No: 2019/50)


8.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ'in amacı; bitkisel üretimde kimyasal mücadele yerine alternatif mücadele tekniklerinin uygulanmasıyla kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, insan sağlığının ve doğal dengenin korunması için biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreticilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 30942 R.G. Tarihi: 8.11.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: BİTKİSEL ÜRETİMDE BİYOLOJİK VE/VEYA BİYOTEKNİK MÜCADELE DESTEKLEME ÖDEMESİ UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ ...
08 Kasım 2019

Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


8.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 17.5.2008 tarihli ve 26879 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30942 R.G. Tarihi: 8.11.2019 İçişleri Bakanlığından: POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
08 Kasım 2019

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/30)


8.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı, yerli üreticiler Ekonet Tekstil ve Ambalaj San. ve Tic. A.Ş., CNC Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. ve RAD Tekstil San. Tic. A.Ş. tarafından, Çin Halk Cumhuriyeti ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli "polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat (yalnız dokuma brandalar)" ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına ilişkin yapılan ve yerli üreticiler Ünal Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. ve Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden, 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 3926.90.92.00.19, 3926.90.97.90.18 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında sınıflandırılan "polietilen vepolipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat (yalnız dokuma brandalar)" ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.
R.Gazete No: 30942 R.G. Tarihi: 8.11.2019 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/30) Amaç ve kapsam MADDE ...