Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

24 Şubat 2021

Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


24.2.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)'nde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31405 R.G. Tarihi: 24.2.2021 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ÖLÇÜ ALETLERİ YÖNETMELİĞİ (2014/32/AB)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
24 Şubat 2021

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


24.2.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31405 R.G. Tarihi: 24.2.2021 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMA ...
24 Şubat 2021

Anayasa Mahkemesinin 30/12/2020 Tarihli ve E: 2019/71, K: 2020/82 Sayılı Kararı


24.2.2021 tarihli Resmi Gazete'de Anayasa Mahkemesinin 30/12/2020 Tarihli ve E: 2019/71, K: 2020/82 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31405 R.G. Tarihi: 24.2.2021 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2019/71 Karar Sayısı: 2020/82 Karar ...
24 Şubat 2021

Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


24.2.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 17/2/2018 tarihli ve 30335 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31405 R.G. Tarihi: 24.2.2021 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: DÖVİZ POZİSYONUNU ETKİLEYEN İŞLEMLERİN TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İZLENMESİ ...
24 Şubat 2021

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/10)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


24.2.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 10/1/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/10)'de değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31405 R.G. Tarihi: 24.2.2021 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/10)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİ ...
24 Şubat 2021

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/2)


24.2.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31405 R.G. Tarihi: 24.2.2021 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ...
24 Şubat 2021

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


24.2.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 10/1/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/7)'de değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31405 R.G. Tarihi: 24.2.2021 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/7)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ...
24 Şubat 2021

Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgını Sürecinde 195 Sayılı Kanun Kapsamında Yürürlükte Bulunan Mevzuatın Uygulanmasına İlişkin Genel Kurul Kararı (No: 215)


24.2.2021 tarihli Resmi Gazete'de Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgını Sürecinde 195 Sayılı Kanun Kapsamında Yürürlükte Bulunan Mevzuatın Uygulanmasına İlişkin Genel Kurul Kararı (No: 215) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31405 R.G. Tarihi: 24.2.2021 KURUL KARARI Basın îlan Kurumu Genel Müdürlüğünden: YENİ KORONAVİRÜS (COVİD 19) SALGINI SÜRECİNDE 195 SAYILI KANUN ...
24 Şubat 2021

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/11)'de Değişiklik Yapılmasına Dair TebliğR.Gazete No: 31405 R.G. Tarihi: 24.2.2021 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/11)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİ ...
24 Şubat 2021

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/10)'de Değişiklik Yapılmasına Dair TebliğR.Gazete No: 31405 R.G. Tarihi: 24.2.2021 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/10)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİ ...