Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

24 Şubat 2021

Van İli, Muradiye İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Keçikıran Sor Vadisi Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3566)


24.2.2021 tarihli Resmi Gazete'de Van İli, Muradiye İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Keçikıran Sor Vadisi Potansiyel Doğal Sit Alanının Koruma Statüsü Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3566) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31405 R.G. Tarihi: 24.2.2021 Karar Sayısı: 3566 Karar Tarihi:23.2.2021 Van İli, Muradiye İlçesi sınırlan içerisinde bulunan Keçikıran Sor Vadisi potansiyel do ...
24 Şubat 2021

5510 Sosyal Sigortalar Kanununun 81/2 Fıkrası Uyarınca Uygulanacak İlave Puan, Uygulanacak İller ve Süresi Hk. 2013/4966 s. B.K. Kararının Eki Kararda Değ. Yap. Dair Karar (Karar Sayısı: 3579)


24.2.2021 (2. Mük.) tarihli Resmi Gazete'de 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki 30/5/2013 Tarihli ve 2013/4966 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3579) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31405 (2.Mük.) R.G. Tarihi: 24.2.2021 Karar Sayısı: 3579 Karar Tarihi: 24.2.2021 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin i ...
24 Şubat 2021

T.C. ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3577)


24.2.2021 (Mük.) tarihli Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması", "Türkiye ve Birleşik Krallık Hükümetleri Arasında Menşe Kurallarına Dair Ortak Bildiri", "Türkiye ve Birleşik Krallık Hükümetleri Arasında Mutabakat Zaptı" ve Kuzey İrlanda ile Ticarete İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Teati Edilen Mektupların Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3577) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31405 (Mük.) R.G. Tarihi: 24.2.2021 Karar Sayısı: 3577 Karar Tarihi: 24.2.2021 29 Aralık 2020 tarihinde Ankara'da imzalanan ve 7266 sayılı Kanunla onaylanması uygun ...
24 Şubat 2021

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3580)


24.2.2021 (2. Mük.) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 10/12/2007 tarihli ve 2007/13012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31405 (2.Mük.) R.G. Tarihi: 24.2.2021 Karar Sayısı: 3580 Karar Tarihi: 24.2.2021 Ekli "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Ted ...
21 Şubat 2021

Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


21.2.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 21/5/2007 tarihli ve 26528 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31402 R.G. Tarihi: 21.2.2021 Hazine ve Maliye Bakanlığından: KIYMETLİ MADENLER BORSASI ARACI KURULUŞLARININ FAALİYET ESASLARI İLE KIYMETLİ MADENLER ARACI KURUMLARININ ...
21 Şubat 2021

Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


21.2.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 18/11/2006 tarihli ve 26350 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31402 R.G. Tarihi: 21.2.2021 Hazine ve Maliye Bakanlığından: KIYMETLİ MADEN STANDARTLARI VE RAFİNERİLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/1)'DE DEĞİŞİKLİK YAPIL ...
21 Şubat 2021

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008-32/34)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:2021-32/60)


21.2.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008-32/34)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31402 R.G. Tarihi: 21.2.2021 Hazine ve Maliye Bakanlığından: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2008 32/34)'DE DEĞİ ...
21 Şubat 2021

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021-32/61)


21.2.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 4/9/2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31402 R.G. Tarihi: 21.2.2021 Hazine ve Maliye Bakanlığından: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA) ( ...
20 Şubat 2021

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/02/2021 Tarihli ve 10037-3 Sayılı Kararı


20.2.2021 tarihli Resmi Gazete'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/02/2021 Tarihli ve 10037-3 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31401 R.G. Tarihi: 20.2.2021 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: KURUL KARARI Karar No: 10037 3 Karar Tarihi: 18/02/2021 Enerji Piyasası Düz ...
20 Şubat 2021

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/02/2021 Tarihli ve 10037-4 Sayılı Kararı


20.2.2021 tarihli Resmi Gazete'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/02/2021 Tarihli ve 10037-4 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31401 R.G. Tarihi: 20.2.2021 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: KURUL KARARI Karar No: 10037 4 Karar Tarihi: 18/02/2021 Enerji Piyasası Düzenl ...