Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

25 Eylül 2020

T.C. Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anl. Değiştiren Protokolün Onayl Hk (Karar Sayısı: 3012)


25.9.2020 tarihli Resmi Gazete'de T.C. Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3012) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31255 R.G. Tarihi: 25.9.2020 Karar Sayısı: 3012 Karar Tarihi: 24.9.2020 9 Ekim 2017 tarihinde Kiev'de imzalanan ve 7234 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ...
25 Eylül 2020

Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3010)


25.9.2020 tarihli Resmi Gazete'de Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3010) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31255 R.G. Tarihi: 25.9.2020 Karar Sayısı: 3010 Karar Tarihi: 24.9.2020 17 Ekim 2017 tarihinde Varşova'da imzalanan ve 7210 sayılı Kanunla onaylanması uygun ...
25 Eylül 2020

Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3011)


25.9.2020 tarihli Resmi Gazete'de Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3011) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31255 R.G. Tarihi: 25.9.2020 Karar Sayısı: 3011 Karar Tarihi: 24.9.2020 7 Mart 2018 tarihinde Ankara'da imzalanan ve 7239 sayılı Kanunla onaylanması uygun b ...
25 Eylül 2020

T.C. Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanması Hk. Karar (Karar Sayısı: 3013)


25.9.2020 tarihli Resmi Gazete'de T.C. Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3013) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31255 R.G. Tarihi: 25.9.2020 Karar Sayısı: 3013 Karar Tarihi: 24.9.2020 1 Aralık 2018 tarihinde Buenos Aires'te imzalanan ve 7207 sayılı Kanunla onaylanması uyg ...
24 Eylül 2020

Florlu Sera Gazı İçeren veya Çalışması Bu Gazlara Dayanan Ekipmana Müdahale Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerin Belgelendirilmesine İlişkin Tebliğ


24.9.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; florlu sera gazları içeren veya çalışması bu gazlara dayanan ekipmanlara müdahale eden ve ilgili faaliyetleri yürüten gerçek ve tüzel kişilerin belgelendirilmesi için asgari gereklilikleri ve ilgili esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 31254 R.G. Tarihi: 24.9.2020 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: FLORLU SERA GAZI İÇEREN VEYA ÇALIŞMASI BU GAZLARA DAYANAN EKİPMANA MÜDAHALE EDEN GERÇEK VE TÜ ...
24 Eylül 2020

Asbest Sökümü ile İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


24.9.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 29/6/2013 tarihli ve 28692 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Asbest Sökümü ile İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31254 R.G. Tarihi: 24.9.2020 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: ASBEST SÖKÜMÜ İLE İLGİLİ EĞİTİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPIL ...
24 Eylül 2020

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün Yurtdışı Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2977)


24.9.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 17/7/2017 tarihli ve 2017/10659 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün Yurtdışı Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31254 R.G. Tarihi: 24.9.2020 Karar Sayısı: 2977 Karar Tarihi: 23.9.2020 Ekli "Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün Yurtdışı Faaliyetlerine İlişkin Usul ve E ...
24 Eylül 2020

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 2952)


24.9.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararına ekli Usul ve Esaslar ile; 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31254 R.G. Tarihi: 24.9.2020 Karar Sayısı: 2952 Karar Tarihi: 23.9.2020 Ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair ...
24 Eylül 2020

21/3/2007 Tarihli ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Sürenin 3 Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2956)


24.9.2020 tarihli Resmi Gazete'de 21/3/2007 Tarihli ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Sürenin 3 Ay Uzatılması Hakkında 2956 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31254 R.G. Tarihi: 24.9.2020 Karar Sayısı: 2956 Karar Tarihi: 23.9.2020 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun geçici 13 üncü madd ...
24 Eylül 2020

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2955)


24.9.2020 tarihli Resmi Gazete'de İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2955) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31254 R.G. Tarihi: 24.9.2020 Karar Sayısı: 2955 Karar Tarihi: 23.9.2020 Bazı "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar'larda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kar ...