Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

20 Şubat 2021

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/02/2021 Tarihli ve 10037-5 Sayılı Kararı


20.2.2021 tarihli Resmi Gazete'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/02/2021 Tarihli ve 10037-5 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31401 R.G. Tarihi: 20.2.2021 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: KURUL KARARI Karar No: 10037 5 Karar Tarihi: 18/02/2021 Enerji Piyasası Düzenleme Kurul ...
20 Şubat 2021

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ


20.2.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 27/11/2019 tarihli ve 30961 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)'de değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31401 R.G. Tarihi: 20.2.2021 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZM TESİSLERİNİN NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/1)'DE ...
20 Şubat 2021

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


20.2.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 30/5/2018 tarihli ve 30436 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31401 R.G. Tarihi: 20.2.2021 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ...
20 Şubat 2021

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


20.2.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31401 R.G. Tarihi: 20.2.2021 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİ ...
20 Şubat 2021

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/02/2021 Tarihli ve 10035/2 Sayılı Kararı


20.2.2021 tarihli Resmi Gazete'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/02/2021 Tarihli ve 10035/2 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31401 R.G. Tarihi: 20.2.2021 Enerji Piyasası Düzenleme Kuramımdan: KURUL KARARI Karar No : 10035/2 Karar Tarihi: 18/02/2021 Enerji Piyasas ...
20 Şubat 2021

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/02/2021 Tarihli ve 10037-1 Sayılı Kararı


20.2.2021 tarihli Resmi Gazete'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/02/2021 Tarihli ve 10037-1 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31401 R.G. Tarihi: 20.2.2021 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: KURUL KARARI Karar No: 10037 1 Karar Tarihi: 18/02/2021 Enerji Piyasası Düzenleme ...
20 Şubat 2021

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/02/2021 Tarihli ve 10036 Sayılı Kararı


20.2.2021 tarihli Resmi Gazete'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/02/2021 Tarihli ve 10036 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31401 R.G. Tarihi: 20.2.2021 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: KURUL KARARI Karar No: 10036 Karar Tarihi: 18/02/2021 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun ...
20 Şubat 2021

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/02/2021 Tarihli ve 10037-2 Sayılı Kararı


20.2.2021 tarihli Resmi Gazete'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/02/2021 Tarihli ve 10037-2 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31401 R.G. Tarihi: 20.2.2021 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: KURUL KARARI Karar No: 10037 2 Karar Tarihi: 18/02/2021 Enerji Piyasası Düzen ...
20 Şubat 2021

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/02/2021 Tarihli ve 10037-6 Sayılı Kararı


20.2.2021 tarihli Resmi Gazete'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/02/2021 Tarihli ve 10037-6 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31401 R.G. Tarihi: 20.2.2021 Enerji Piyasası Düzenleme Kuramımdan: KURUL KARARI Karar No: 10037 6 Karar Tarihi: 18/02/2021 Enerji Piyasası Düzenl ...
20 Şubat 2021

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


20.2.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 12/7/2014 tarihli ve 29058 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
cR.Gazete No: 31401 R.G. Tarihi: 20.2.2021 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARIN KAYIT ALTINA ALINMASINA DAİR YÖNETMELİKTE ...