Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

24 Temmuz 2019

Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


24.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğe ile; 5.10.2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30841 R.G. Tarihi: 24.7.2019 Ticaret Bakanlığından: TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLE ...
24 Temmuz 2019

Anayasa Mahkemesinin 26/6/2019 Tarihli ve E: 2018/70, K: 2019/54 Sayılı Kararı


24.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de Anayasa Mahkemesinin 26.6.2019 Tarihli ve E: 2018/70, K: 2019/54 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30841 R.G. Tarihi: 24.7.2019 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 1 Esas No.: 2018/70 Karar No.: 2019/54 Karar Tarihi: 26.6.2019 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Dan ...
24 Temmuz 2019

Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/26)


24.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/26) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30841 R.G. Tarihi: 24.7.2019 Ticaret Bakanlığından: ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ STATÜSÜNÜN GERİ ALINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 20 ...
24 Temmuz 2019

Atom Enerjisi Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


24.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 8.5.2013 tarihli ve 28641 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atom Enerjisi Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30841 R.G. Tarihi: 24.7.2019 Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: ATOM ENERJİSİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADD ...
24 Temmuz 2019

Anayasa Mahkemesinin 26/6/2019 Tarihli ve E: 2019/35, K: 2019/53 Sayılı Kararı


24.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de Anayasa Mahkemesinin 26.6.2019 Tarihli ve E: 2019/35, K: 2019/53 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30841 R.G. Tarihi: 24.7.2019 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 1 Esas No.: 2019/35 Karar No.: 2019/53 Karar Tarihi: 26.6.2019 İPTAL DAVASINI AÇAN: Tür ...
23 Temmuz 2019

Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)


23.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğe ile, 10.3.2013 tarihli ve 28583 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30840 R.G. Tarihi: 23.7.2019 Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (POSTA VE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI) (SERİ NO: 4)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ...
23 Temmuz 2019

Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


23.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 5.7.2012 tarihli ve 28344 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30840 R.G. Tarihi: 23.7.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA PROGRAMI İZLEME KOMİTESİNİN TEŞEKKÜLÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİ ...
23 Temmuz 2019

Karar No. 1225 On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023) Onaylandığına İlişkin Karar


23.7.2019 tarihli (Mük.) Resmi Gazete'de On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023) Onaylandığına İlişkin Karar (Karar No. 1225) yayımlanmıştır.
TBMM KARARI ON BİRİNCİ KALKINMA PLANININ (2019 2023) ONAYLANDIĞINA İLİŞKİN KARAR R.Gazete No: 30840(Mük.) R.G. Tarihi: 23.7.2019 Karar No. 1225 Karar Tarihi: 18.07.20 ...
20 Temmuz 2019

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1334)


20.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1334) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30837 R.G. Tarihi: 20.7.2019 Karar Sayısı: 1334 Karar Tarihi: 19.7.2019 Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun ...
20 Temmuz 2019

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


20.7.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 3.8.2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30837 R.G. Tarihi: 20.7.2019 Millî Eğitim Bakanlığından: SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...