Basılı Yayın Sevk Takibi

BASILI YAYIN 2016- 2017 YILI SEVK TAKİP TABLOSU
Basılı Mevzuat Kontrol Tabloları İçin Tıklayınız

  Sayın Abonemiz,

 

   Basılı ortamdaki mevzuat yayınlarımızda yapılan değişiklik  ve ilaveler yine basılı olarak sevk mektupları ile Abonelerimize gönderilmektedir. Gönderilen sevk mektupları eksiksiz olarak Abonelerimizin ellerindeki klasörlere takıldığı takdirde kitaplar sağlıklı bir şek ilde kullanılacaktır. Her yılın başında her seriye gönderilen sevk mektupları için 1'den başlamak üzere bir numara verilmektedir

   Aşağıdaki Tabloda, içinde bulunduğumuz yılda basılı yayın  Abonelerimize gönderilmiş olan sevklerin tarih ve numaraları ile bir önceki yılda gönderilmiş olan son sevk numarası gösterilmiştir. Abonelerimiz ellerine geçmeyen sevk mektuplarını bu Tablodan da kontrol ederek Şirketimizden tekrar isteyebilirler.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevzuatın Adı                       Sevk Tarihi           Sevk No.

 

 

 

Gelir Vergisi Mevzuatı               

 

         "                            5.1.2017             2017/1

         "                           27.1.2017             2017/2

         "                            6.3.2017             2017/3

         "                           17.3.2017             2017/4

         "                           19.4.2017             2017/5

         "                           13.6.2017             2017/6

         "                           27.7.2017             2017/7

         "                           14.9.2017             2017/8

         "                          18.10.2017             2017/9

 

------------O------------

 

 

 

Kurumlar Vergisi Mevzuatı            

 

           "                           6.1.2017            2017/1

           "                           3.2.2017            2017/2

           "                          14.2.2017            2017/3

           "                          15.3.2017            2017/4

           "                          19.4.2017            2017/5

           "                          19.7.2017            2017/6

           "                         12.10.2017            2017/7

 

-------------O--------------

 

 

Veraset ve İnt. Vergisi Mevzuatı       4.1.2016            2016/1

           "                           6.1.2017            2017/1

 

-------------O--------------

 

 

 

Vergi Usul Mevzuatı

 

         "                            5.1.2017             2017/1

         "                            3.2.2017             2017/2

         "                           15.2.2017             2017/3

         "                           23.3.2017             2017/4

         "                           11.4.2017             2017/5

         "                           16.5.2017             2017/6

         "                            1.6.2017             2017/7

         "                           15.6.2017             2017/8

         "                           27.7.2017             2017/9

         "                           14.9.2017             2017/10

         "                           11.10.2017             2017/11

 

-------------O--------------

 

 

 

Amme Alacakları Mevzuat           

 

          "                        5.1.2017               2017/1

          "                        3.2.2017               2017/2

          "                       11.4.2017               2017/3

          "                        2.6.2017               2017/4

          "                       13.6.2017               2017/5

          "                      26.10.2017               2017/6

 

--------------O--------------

 

 

Damga Vergisi Mevzuatı               

 

          "                            4.1.2017           2017/1

          "                            9.2.2017           2017/2

          "                           16.3.2017           2017/3

          "                           19.7.2017           2017/4

 

--------------O--------------

 

 

 

Emlak Vergisi Mevzuat                 

 

          "                            2.1.2017           2017/1

          "                           11.4.2017           2017/2

          "                           19.7.2017           2017/3

          "                           14.9.2017           2017/4

 

 

--------------O--------------

 

 

 

Harçlar Mevzuatı                      

 

      "                                6.1.2017           2017/1

      "                                3.2.2017           2017/2

      "                               16.3.2017           2017/3

      "                               19.7.2017           2017/4

 

--------------O--------------

 

 

 

Motorlu Taşıtlar

Vergileri Mevzuatı                   

 

       "                               4.1.2017           2017/1

       "                              24.2.2017           2017/2

       "                              11.4.2017           2017/3

       "                               7.9.2017           2017/4

 

 

--------------O--------------

 

  

Belediye Gelirleri Mevzuatı           4.10.2016           2016/3

           "                           6.1.2017           2017/1

 

 

--------------O--------------

 

 

Katma Değer Vergisi Mevzuatı         

 

            "                          5.1.2017           2017/1

            "                          2.2.2017           2017/2

            "                         10.2.2017           2017/3

            "                         23.2.2017           2017/4

            "                         11.4.2017           2017/5

            "                         16.5.2017           2017/6

            "                         19.7.2017           2017/7

            "                          7.9.2017           2017/8

            "                        11.10.2017           2017/9

 

-------------O--------------

    

 

Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı         

 

            "                          5.1.2016           2016/1

            "                          6.5.2016           2016/2

            "                         20.9.2016           2016/3

            "                         6.10.2016           2016/4

            "                        14.10.2016           2016/5

            "                        29.11.2016           2016/6

            "                         2.12.2016           2016/7

            "                          9.2.2017           2017/1

            "                         17.5.2017           2017/2

            "                         13.6.2017           2017/3

            "                         27.7.2017           2017/4

            "                          7.9.2017           2017/5

 

                        -------------O--------------

 

 

Serbest Muhasebecilik ve

Mali Müşavirlik Mevzuatı              

 

            "                          4.1.2017           2017/1

            "                         27.4.2017           2017/2

 

 

-------------O--------------

 

 

 

Vergi Fihrist                        

 

     "                                13.1.2017           2017/1

     "                                22.3.2017           2017/2

     "                                17.5.2017           2017/3

     "                                14.6.2017           2017/4

     "                                 9.8.2017           2017/5

     "                                14.9.2017           2017/6

     "                               25.10.2017           2017/7

 

-------------O--------------

 

 

Vergi Anlaşmaları                    

 

       "                              10.6.2015           2015/1

       "                              23.7.2015           2015/2

       "                               8.9.2015           2015/3

       "                             14.10.2016           2016/1

       "                              15.6.2017           2017/1

       "                              24.8.2017           2017/2

       "                             11.10.2017           2017/3

 

-------------O--------------

 

 

 

Vergi Mevzuatı

Ekonomik Paketi                   

 

      "                            11.1.2017               2017/1

      "                            27.1.2017               2017/2

      "                             2.2.2017               2017/3

      "                            14.2.2017               2017/4

      "                             6.3.2017               2017/5

      "                            24.3.2017               2016/6

      "                            20.4.2017               2017/7

      "                            10.5.2017               2017/8

      "                             1.6.2017               2017/9

      "                            15.6.2017              2017/10

      "                            24.8.2017              2017/11

      "                            20.9.2017              2017/12

      "                           18.10.2017              2017/13

-------------O--------------

 

 

Danıştay Kararları-1/A              

 

         "                           4.2.2016             2016/1

         "                           5.5.2016             2016/2

         "                          28.9.2016             2016/3

         "                         23.11.2016             2016/4

         "                          26.7.2017             2017/1

         "                         31.10.2017             2017/2

 

-------------O--------------

 

 

Danıştay Kararları-2/A              

 

         "                           4.2.2016             2016/1

         "                           5.5.2016             2016/2

         "                          28.9.2016             2016/3

         "                         23.11.2016             2016/4

         "                          26.7.2017             2017/1

         "                         31.10.2017             2017/2  

      

-------------O--------------

  

 

Danıştay Kararları-3/A              

 

         "                           4.2.2016             2016/1

         "                           5.5.2016             2016/2

         "                          28.9.2016             2016/3

         "                         23.11.2016             2016/4

         "                          26.7.2017             2017/1

         "                         31.10.2017             2017/2

  

-------------O--------------

  

 

Danıştay Kararları-4/A              

 

         "                           4.2.2016             2016/1

         "                           5.5.2016             2016/2

         "                         23.11.2016             2016/3

         "                          26.7.2017             2017/1

         "                         31.10.2017             2017/2

  

-------------O--------------

  

 

Danıştay Kararları-5/A              

 

         "                           4.2.2016             2016/1

         "                           5.5.2016             2016/2

         "                          28.9.2016             2016/3

         "                         23.11.2016             2016/4

         "                         25.11.2016             2016/5

         "                          26.7.2017             2017/1

         "                         31.10.2017             2017/2

  

                           -------------O--------------

 

 

 

Avrupa Birliği Mevzuatı (AB/AET)   

 

"        "        "                  05.05.2016           2016/3

"        "        "                  30.03.2017           2017/1

"        "        "                  21.7.2017            2017/2  

                    

 

                            -------------O--------------

 

 

Avrupa Serbest Ticaret

Anlaşması (EFTA) Mevzuatı   

       

"          "                        25.11.2014            2014/3

"          "                        10.9.2015             2015/1   

"          "                        10.3.2016             2016/1   

 

                             -------------O--------------

 

 

 

Bankacılık Mevzuatı

 

    "         "                 13.01.2017                 2017/1

    "         "                 16.02.2017                 2017/2

    "         "                 29.03.2017                 2017/3

    "         "                 05.05.2017                 2017/4

    "         "                 09.06.2017                 2017/5

    "         "                 18.08.2017                 2017/6  

    "         "                 11.10.2017                 2017/7

 

-------------O--------------

                  

 

 

Belediye Mevzuatı       

       

    "        "                15.12.2016                  2016/5

    "        "                  4.1.2017                  2017/1

    "        "                 12.4.2017                  2017/2

    "        "                 19.7.2017                  2017/3  

    "        "                 15.9.2017                  2017/4

 

                             -------------O--------------

 

 

 

Bilişim Mevzuatı               

 

    "     "                   20.12.2016                  2016/8  

    "     "                    19.4.2017                  2017/1

    "     "                    17.5.2017                  2017/2   

    "     "                     5.7.2017                  2017/3

    "     "                     6.9.2017                  2017/4        

    "     "                   26.10.2017                  2017/5       

 

                            -------------O--------------

 

 

Çevre Mevzuatı  

 

  "      "                     3.11.2016                  2016/10

  "      "                     18.1.2017                  2017/1

  "      "                      2.2.2017                  2017/2

  "      "                     29.3.2017                  2017/3

  "      "                     27.4.2017                  2017/4   

  "      "                     16.5.2017                  2017/5

  "      "                      7.6.2017                  2017/6

  "      "                     25.7.2017                  2017/7

  "      "                     15.9.2017                  2017/8

  "      "                    25.10.2017                  2017/9

     

-------------O--------------

 

  

 

Dernekler Mevzuatı               

 

         "                        6.1.2017                2017/1

         "                        4.4.2017                2017/2

         "                       19.7.2017                2017/3

 

              

                            -------------O--------------

 

 

Dış Ticaret Mevzuatı

Ekonomik Paketi              

"        "     "             14.12.2016                  2016/12

"        "     "             02.01.2017                  2017/1

"        "     "             25.01.2017                  2017/2

"        "     "             22.03.2017                  2017/3

"        "     "             18.04.2017                  2017/4

"        "     "             04.05.2017                  2017/5

"        "     "             24.05.2017                  2017/6

"        "     "             25.08.2017                  2017/7

"        "     "             19.10.2017                  2017/8

 

                             -------------O--------------

 

 

Dış Ticaret Anlaşmaları

 

"      "       "             08.12.2015                   2015/7

"      "       "             27.01.2016                   2016/1

"      "       "             19.04.2016                   2016/2

"      "       "             10.08.2016                   2016/3

"      "       "             04.04.2017                   2017/1

"      "       "             18.08.2017                   2017/2

"      "       "             25.09.2017                   2017/3

 

-------------O--------------

  

 

Doğal Afetler Mevzuatı

 

  "      "       "                 21.12.2016             2016/7

  "      "       "                   7.4.2017             2017/1

  "      "       "                 23.08.2017             2017/2

  

                             -------------O--------------

 

 

Enerji Mevzuatı

 

        "                        20.12.2016               2016/11

        "                         19.1.2017               2017/1  

        "                         19.4.2017               2017/2

        "                         17.5.2017               2017/3

        "                         30.5.2017               2017/4

        "                         28.6.2017               2017/5

        "                         08.9.2017               2017/6

        "                        25.10.2017               2017/7

  

                             -------------O--------------

 

 

 

Fikri ve Sınai Haklar  

             

        "                          15.12.2016             2016/5

        "                          19.01.2017             2017/1    

        "                          13.04.2017             2017/2

        "                          26.04.2017             2017/3

        "                          17.05.2017             2017/4

        "                          06.06.2017             2017/5

        "                          24.08.2017             2017/6

        "                          10.10.2017             2017/7

 

                            -------------O--------------

 

 

Gayrimenkul Mevzuatı

 

     "         "                    11.11.2015            2015/7

     "         "                    1.1.2016              2016/1

     "         "                    3.3.2016              2016/2

     "         "                    13.4.2016             2016/3

     "         "                    23.5.2016             2016/4

     "         "                    22.7.2016             2016/5

     "         "                    17.10.2016            2016/6

     "         "                    28.12.2016            2016/7

     "         "                    21.02.2017            2017/1

     "         "                    26.04.2017            2017/2

     "         "                    17.05.2017            2017/3

     "         1                    25.07.2017            2017/4

     "         "                    21.09.2017            2017/5  

             

                            -------------O--------------

  

 

Gıda Mevzuatı

   

   "       "                      29.12.2016              2016/12

   "       "                        7.2.2017              2017/1

   "       "                        2.3.2017              2017/2

   "       "                       30.3.2017              2017/3

   "       "                        3.5.2017              2017/4

   "       "                       15.6.2017              2017/5

   "       "                        9.8.2017              2017/6

   "       "                       22.9.2017              2017/7  

   "       "                       6.10.2017              2017/8

 

                            -------------O--------------

 

 

Gümrük Kanunu ve

Yönetmeliği (G1 - 4 Cilt)

   "       "                     20.12.2016               2016/10

   "       "                     18.01.2017               2017/1

   "       "                     30.03.2017               2017/2

   "       "                     20.04.2017               2017/3

   "       "                     22.05.2017               2017/4

   "       "                     07.06.2017               2017/5

   "       "                     11.09.2017               2017/6

 

                             -------------O--------------

 

 

Gümrük Giriş Tarife

Cetveli (G2 - 6 Cilt)

 

   "       "      "               06.12.2016              2016/7

   "       "      "               02.01.2017              2017/1

   "       "      "               30.03.2017              2017/2

   "       "      "               19.04.2017              2017/3

   "       "      "               24.05.2017              2017/4

   "       "      "               14.09.2017              2017/5

 

-------------O--------------

        

 

Gümrük Anlaşmaları (G3- 6 Cilt)     

 

   "      "                        31.05.2016             2016/4

   "      "                        22.02.2017             2017/1

   "      "                        26.04.2017             2017/2

   "      "                        23.08.2017             2017/3

   "      "                        04.10.2017             2017/4

                   

                             -------------O--------------

 

 

İmar Mevzuatı      

 

  "      "                       2.11.2016               2016/6

  "      "                       05.04.2017              2017/1

  "      "                       16.05.2017              2017/2

  "      "                       14.06.2017              2017/3  

  "      "                       18.08.2017              2017/4

  "      "                       11.10.2017              2017/5

 

                             -------------O--------------

 

 

İmalat Sanayii Mevzuatı           

 

  "      "                       14.12.2016              2016/7

  "      "                        27.1.2017              2017/1

  "      "                        27.4.2017              2017/2

  "      "                        25.5.2017              2017/3

  "      "                        19.7.2017              2017/4

  "      "                        13.9.2017              2017/5    

 

                             -------------O--------------

  

 

 

İş Hukuku Mevzuatı

 

  "      "      "                13.12.2016             2016/14

  "      "      "                  6.1.2017              2017/1

  "      "      "                  9.2.2017              2017/2

  "      "      "                  3.3.2017              2017/3

  "      "      "                 23.3.2017              2017/4  

  "      "      "                 19.4.2017              2017/5

  "      "      "                 04.5.2017              2017/6

  "      "      "                 13.6.2017              2017/7

  "      "      "                 21.7.2017              2017/8

  "      "      "                 13.9.2017              2017/9

          

                            -------------O--------------

 

 

İthalat Mevzuatı (7 Cilt)

 

  "      "                         14.12.2016            2016/12

  "      "                         02.01.2017            2017/1

  "      "                         19.01.2017            2017/2

  "      "                         17.03.2017            2017/3

  "      "                         13.04.2017            2017/4

  "      "                         04.05.2017            2017/5

  "      "                         24.05.2017            2017/6

  "      "                         27.07.2017            2017/7

  "      "                         02.10.2017            2017/8

                  

                            -------------O--------------

 

 

İhracat Mevzuatı (2 Cilt)

 

   "      "                       13.12.2016             2016/11

   "      "                       21.02.2017             2017/1

   "      "                       16.03.2017             2017/2

   "      "                       13.04.2017             2017/3

   "      "                       17.05.2017             2017/4

   "      "                       30.05.2017             2017/5

   "      "                       26.07.2017             2017/6

   "      "                       20.09.2017             2017/7

 

                            -------------O--------------

 

 

İhale Mevzuatı          

 

 

  "      "                     13.12.2016                2016/8

  "      "                     28.03.2017                2017/1

  "      "                     24.05.2017                2017/2

  "      "                     14.07.2017                2017/3  

  "      "                     11.10.2017                2017/4

 

-------------O--------------

 

 

Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı

 

  "      "      "               14.10.2016               2016/5

  "      "      "               21.02.2017               2017/1

  "      "      "               10.04.2017               2017/2  

  "      "      "               16.05.2017               2017/3

  "      "      "               25.07.2017               2017/4

  "      "      "               26.09.2017               2017/5

 

                           -------------O--------------

 

Kat Mülkiyeti ve

Kira Mevzuatı

 

  "     "                        4.9.2015                2015/4

  "     "                        9.3.2016                2016/1

  "     "                       24.8.2017                2017/2

 

                          -------------O--------------

 

 

Kooperatifler ve Toplu K.M.      

 

      "            "               8.10.2015             2015/3

      "            "               18.1.2016             2016/1

      "            "              13.10.2016             2016/2

      "            "              31.03.2017             2017/1

      "            "              19.7.2017              2017/2

 

--------------O--------------

  

 

Sağlık Mevzuatı

 

  "       "                     7.12.2016                2016/9

  "       "                     19.1.2017                2017/1

  "       "                      7.4.2017                2017/2

  "       "                     23.5.2017                2017/3  

  "       "                     24.07.2017               2017/4  

  "       "                     22.9.2017                2017/5

  "       "                     27.10.2017               2017/6

  

--------------O--------------

 

 

Sendikalar ve Toplu

Sözleşme Mevzuatı    

 

   "        "                    30.9.2016               2016/5

   "        "                    11.1.2017               2017/1

   "        "                    24.3.2017               2017/2

   "        "                    16.5.2017               2017/3

   "        "                    22.8.2017               2017/4

   "        "                    20.9.2017               2017/5   

    

--------------O--------------

 

 

 

Sermaye Piyasası Mevzuatı

 

   "        "        "         22.12.2016                2016/9

   "        "        "          10.1.2017                2017/1

   "        "        "           9.2.2017                2017/2

   "        "        "          21.3.2017                2017/3  

   "        "        "           5.5.2017                2017/4

   "        "        "          25.7.2017                2017/5

   "        "        "          4.10.2017                2017/6

  

--------------O--------------

Serbest Bölgeler Mevzuatı

 

    "       "        "         14.10.2016                2016/4

    "       "        "         07.03.2017                2017/1

    "       "        "         11.04.2017                2017/2

    "       "        "         17.05.2017                2017/3

    "       "        "         06.06.2017                2017/4

    "       "        "         23.08.2017                2017/5

    "       "        "         11.10.2017                2017/6

 

--------------O--------------

 

 

 

Sigortacılık Mevzuatı

 

     "           "             22.12.2016                2016/8

     "           "              11.1.2017                2017/1

     "           "              11.4.2017                2017/2

     "           "              23.5.2017                2017/3

     "           "               9.8.2017                2017/4

     "           "             11.10.2017                2017/5

 

 

--------------O--------------

  

 

Sosyal Sigortalar Mevzuatı  

 

  "       "        "           7.12.2016                 2016/16

  "       "        "           12.1.2017                 2017/1

  "       "        "           15.2.2017                 2017/2

  "       "        "            3.3.2017                 2017/3

  "       "        "           23.3.2017                 2017/4

  "       "        "            3.5.2017                 2017/5

  "       "        "           22.5.2017                 2017/6

  "       "        "            7.6.2017                 2017/7

  "       "        "           28.6.2017                 2017/8

  "       "        "           21.7.2017                 2017/9

  "       "        "           22.9.2017                 2017/10

  "       "        "          01.11.2017                 2017/11   

 

 

--------------O--------------

   

 

Sosyal Güvenlik Mevzuatı

Ekonomik Paketi

     "        "                15.12.2016                2016/13

     "        "                  7.2.2017                2017/1

     "        "                 29.3.2017                2017/2

     "        "                  5.5.2017                2017/3

     "        "                 14.6.2017                2017/4

     "        "                 23.8.2017                2017/5  

     "        "                 13.10.2017               2017/6

 

--------------O--------------

 

 

Teşvik Mevzuatı (4 Cilt)

 

  "       "                     8.12.2016                2016/13

  "       "                     17.1.2017                2017/1

  "       "                     10.3.2017                2017/2

  "       "                     03.5.2017                2017/3

  "       "                     09.6.2017                2017/4

  "       "                     20.7.2017                2017/5

  "       "                     14.9.2017                2017/6

  "       "                    20.10.2017                2017/7   

 

   

-----------O------------

 

 

Teşvik Mevzuatı (3 Cilt)

 

  "       "                    14.12.2016                2016/13

  "       "                     17.1.2017                2017/1

  "       "                     10.3.2017                2017/2

  "       "                     03.5.2017                2017/3

  "       "                     09.6.2017                2017/4

  "       "                     20.7.2017                2017/5

  "       "                     14.9.2017                2017/6

  "       "                    20.10.2017                2017/7

 

----------O------------

 

 

Ticaret Mevzuatı (3 Cilt) (Eski)

 

      "                          09.12.2016               2016/8

      "                          18. 1.2017               2017/1

      "                          14.02.2017               2017/2

      "                          23.03.2017               2017/3

      "                          18.04.2017               2017/4

      "                          05.05.2017               2017/5

      "                          08.06.2017               2017/6

      "                          23.08.2017               2017/7

      "                          13.10.2017               2017/8

 

                 --------------0--------------

 

 

 

Ticaret Mevzuatı (4 Cilt) (Yeni)

 

     "                            09.12.2016              2016/8

     "                            18.01.2017              2017/1

     "                            14.02.2017              2017/2

     "                            23.03.2017              2017/3    

     "                            08.04.2017              2017/4

     "                            05.05.2017              2017/5

     "                            08.06.2017              2017/6

     "                            23.08.2017              2017/7

     "                           13.10.2017               2017/8

 

                  -------------0--------------

  

 

 

Muhasebe ve Raporlama Standartları Mevzuatı

 

   "             "         "                 20.9.2016   2016/3

   "             "         "                 13.1.2017   2017/1

   "             "         "                 26.1.2017   2017/2  

   "             "         "                  7.4.2017   2017/3

   "             "         "                 16.5.2017   2017/4

   "             "         "                 16.8.2017   2017/5

   "             "         "                11.10.2017   2017/6

                 ---------------o--------------

 

 

 

Turizm Mevzuatı  

 

   "      "                       8.11.2016               2016/10  

   "      "                       15.2.2017               2017/1

   "      "                       19.4.2017               2017/2

   "      "                       16.5.2017               2017/3

   "      "                       01.6.2017               2017/4

   "      "                       23.8.2017               2017/5

   "      "                       12.10.2017              2017/6

 

--------------O--------------

 

 

 

Tüketicinin ve Rekabetin

Korunması Hakkında Mevzuat        

 

           "                      26.12.2016              2016/6

           "                      26.01.2017              2017/1

           "                      23.03.2017              2017/2

           "                      15.05.2017              2017/3

           "                      22.08.2017              2017/4  

 

--------------O--------------

 

 

 

Türk Parasının Kıymetini

Koruma (Kambiyo) Mevzuatı

 

   "       "         "          03.01.2017                2016/12

   "       "         "          02.02.2017                2017/1

   "       "         "          01.03.2017                2017/2

   "       "         "          04.04.2017                2017/3

   "       "         "          02.05.2017                2017/4

   "       "         "          01.06.2017                2017/5

   "       "         "          04.07.2017                2017/6

   "       "         "          02.08.2017                2017/7

   "       "         "          06.09.2017                2017/8

   "       "         "          03.10.2017                2017/9

 

                  --------------O--------------

 

 

Vakıflar Mevzuat                 

 

      "                            6.1.2017               2017/1

      "                            4.4.2017               2017/2

      "                           19.7.2017               2017/3

      "                           14.9.2017               2017/4

 

--------------O--------------

 

 

 

Yatırım Teşvik Anlaşmaları       

 

  "       "                       16.6.2016               2016/2

  "       "                       17.1.2017               2017/1

  "       "                       13.6.2017               2017/2

  "       "                       21.7.2017               2017/3

  "       "                       12.10.2017              2017/4

 

--------------O--------------

 

 

 

Yüksek Mahkemeler Mevzuatı    

  

   "       "        "           26.11.2015                2015/4

   "       "        "             9.3.2016                2016/1

   "       "        "           15.06.2016                2016/2

   "       "        "           30.09.2016                2016/3

   "       "        "             1.3.2017                2017/1

   "       "        "           17.05.2017                2017/2

 

 

--------------O--------------

 •  

Ürünler

 • MEVBANK Yönetim Sistemleri

  İSG, Çevre, Gıda, Enerji Mevzuatı Yükümlülüklerinizi belirleyip, yasal uyumunuzu hızla ve kolayca yönetmenizi sağlayın.

 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti

  Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Setini değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

 • Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi

  Uzman yazar kadromuzun en son mevzuat değişiklikleriyle ilgili yorumlarını ve uygulamaya yönelik yazılarını, dergimizden aylık olarak takip edin.

 • MEVBANK Tüm Mevzuat ve İçtihat Seti

  Vergi, İş ve Sosyal Güvenlik, Ticaret, Gümrük, Yönetim Sistemleri konularında güncel mevzuat, zengin içtihat ve uzman makalelerini en kolay ve en hızlı şekilde takip edin.

 • Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti

  Tüm Vergi Kanunlarını, Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti ile değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

Tümü