֖nemli Bilgiler

Adet: 8

Asgari Ücret


ASGARİ ÜCRET (2017) (1.1.2017 31.12.2017 tarihleri arası) 1.777,50 TL (*) (*) Asgari ücrette prim desteği için 5510 sayılı Kanunun Geçi ...

Fiş Düzenleme Sınırı


Yıllar FATURA VERME MECBURİYETİ (FİŞ DÜZENLEME SINIRI) 2017 900 TL 2016 900 TL ...

Gelir Vergisi Tarifesi


2017 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ 13.000 TL'ye kadar %15 ...

Katma Değer Vergisi Tevkifat Oranları


o ...

Kıdem Tazminatı Tavanı


KIDEM TAZMİNATI TAVANI 1.1.2017 tarihinden itibaren 4.426,16 TL.(*) 1.7.2016 31.12.2016 arası 4.297,21 TL. ...

Sigorta Primine Esas Kazanç


SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ ...

SGK Prim Oranları


1.9.2013'DEN İTİBAREN S.G.K. PRİM ORANLARI (Prime Tabi Aylık Kazanç Üzerinden) A 1) 4/a KAPSAMINDA ÇALIŞAN SİGORTALILAR ...

Yıllık Ücretli İzin Süreleri


ASGARİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ Hizmet süresi; a) 1 yıldan 5 yıla kadar olan (5 yıl 14 iş günü ...