Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği

Bu yayınımızda yer alan konular:

• 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanun’a ait gerekçe
• Gümrük Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğin Ekleri
• Gümrük muafiyet ve istisnaları ile ilgili mevzuat
• Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği, Tasfiye Yönetmeliği, Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği, Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar
• Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği ile ilgili Tebliğler ve Genelgeler
• Tebligat, ölçüler ayarlar, gümrük kapıları, finansal kiralama, tasfiye vb. konularda sair mevzuat