Enerji Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

Enerjinin üretiminden nihai tüketimine kadar olan süreçte uygulanacak olan ve dayanağını "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun'dan alan Enerji Mevzuatı yayınızmız,

Enerji Piyasası, Enerji Kaynaklarının Bulunması, Çıkarılması, Üretimi, Taşınması, Kullanılması, İthalat ve İhracatı ve ilgili diğer mevzuat hakkındaki düzenlemeleri içerir. 

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu  

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu  

4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu  

5307 sayılı LPG Piyasası Kanunu  

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu  

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu  

3213 sayılı Maden Kanunu  

5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun  

5710 sayılı Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması Ve İşletilmesi İle Enerji Satışına İlişkin Kanun
 
2690 sayılı Atom Enerjisi Kurumu Kanunu  

4586 sayılı Petrolün Boru Hatları İle Transit Geçişine Dair Kanun  
Enerji Piyasalarına ilişkin çalışma usul ve esasları, proje, tesisler, tarifeler, iletim, dağıtım, depolama, lisans, fiyatlandırma, yan hizmetler, müşteri ilişkileri, denetim kuruluşları vb. hakkında mevzuat

Rüzgar enerjisi, jeotermal kaynaklar, madencilik faaliyetleri, ulaşımda enerji verimliliği, binalarda enerji performansı vb. konulardaki mevzuat