MEVBANK Sosyal Güvenlik

Sosyal Güvenlik konusundaki En Güncel Mevzuatı, Güncel Yorumlu Uzman Makalelerini ve Yargıtay Kararlarını, 63 yıllık eşsiz tecrübe ve en son teknolojinin imkanlarıyla geliştirilen MEVBANK ile takip edin.

Kanun maddesinden ikincil mevzuata, özelgelere, danıştay kararlarına ve uzman makalelerine ulaşın
MEVBANK Sosyal Güvenlik aşağıdaki serilerden oluşur:
 
  1. İş Hukuku Mevzuatı
  2. Sosyal Sigorta Mevzuatı
  3. Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı
  4. Yüksek Mahkemeler Mevzuat

 

 •  İş Kanunu, İş Kanunu’na ek kanunlar, İş Kanunu ile ilgili tüzükler ve yönetmelikler, İş Kanunu ile ilgili çeşitli mevzuat, Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun, Deniz İş Kanunu ve ilgili mevzuat, Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri, yabancıların Türkiye’de ikamet, seyahat ve çalışmalarına ilişkin mevzuat, İş Mahkemeleri Kanunu, Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddeleri, Kimlik Bildirme Kanunu, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun, kurum ve kuruluşların güvenlikleri ile ilgili kanun, Mesleki Eğitim Kanunu gibi kanunlar ve bu kanunlara ilişkin mevzuat
 • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ve ilgili Mevzuat.
 • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararları,
 • Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği, Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim Ve Müstehaklık
 • İşlemleri Yönetmeliği, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ve diğer yönetmeliklerin tamamı.
 • Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası, Avukatlık, Noterlik, Mesleki Eğitim ve Yurtdışı Hizmet Borçlanması, Yatırımların ve istihdamın Teşviki, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü gibi çeşitli Kanunların ilgili maddeleri.
 • İşveren Uygulama Tebliği, Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim
 • Maliyetleri Hakkında Tebliğ  vb. Tebliğler.
 • İşsizlik Sigortası Kanunu ve ilgili mevzuat.
 • Milletlerarası sosyal güvenlik anlaşmaları.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bu yayınımızla ilgili yürürlükteki bütün genelgeleri.

Not:1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu’nun (geçici maddeleri hariç) 1.7.2007 tarihinden geçerli olmak üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile yürürlükten kaldırılması ve Bağ-Kur Kanunu kapsamında olanların da 5510 sayılı Kanun kapsamına alınması nedeniyle, “Bağ-Kur Mevzuatı” isimli serimizin yayınına son verilmiştir. Bu nedenle, Bağ-Kur Kanunu kapsamında olan sigortalılarla ilgili mevzuat “Sosyal Sigorta Mevzuatı” isimli bu serimizde takip edilecektir.

 

Bu yayınımız ile ilgili Yüksek Mahkeme Kararları, Yüksek Mahkemeler Mevzuatı isimli yayınımızdadır.