Sosyal Güvenlik

Sosyal Güvenlik

Çalışma hayatını düzenleyen ve denetleyen, sosyal güvenliği yaygınlaştırıcı tedbirleri içeren mevzuatı ve Yüksek Mahkeme Kararları'nı en kapsamlı haliyle takip etmesi gereken İnsan Kaynakları, Personel, İdari İşler Birimleri Firma Yönetici ve Çalışanları, Danışmanlık Firmalarında hizmet veren Uzmanlar, Mali Müşavirler ve Avukatlar için İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı yayınlarımız en kapsamlı referans kaynağıdır.